19. November 2007

Hertel Group vil ekspandere i Asia og Russland med IFS Applications

Hertel Group, som driver prosjektintensiv virksomhet innenfor forsvarsindustri, industriell produksjon og offshore service, har inngått en ny kontrakt med IFS. IFS har tidligere implementert IFS Applications i Hertel Europe. Den nye kontrakten innebærer kjøp av lisenser for 250 nye brukere i UK, Tyskland og Benelux, samt implementering av løsningen og support. I tillegg er det inngått en opsjonsavtale for ytterligere lisenser og implementering av disse i Hertels virksomheter i Asia og Russland.

Hertel har i dag 725 brukere av IFS Applications. Konsernet planlegger å øke dette til minimum 1100 globalt innen utgangen av 2009. Utvidelsen av IFS Applications i Hertel konsernet er i tråd med Hertels strategi for vekst og konsolidering av IT-systemer. IFS’ globale utbredelse vil sikre Hertel support i aktuelle regioner som Midtøsten, Russland, Thailand, Kina og Australia.

“Hertels strategi er fortsatt vekst i ikke-Europeiske land, og våre samarbeidspartnere må kunne følge oss ut i disse regionene. IFS har en global organisasjon med support i alle regioner som er viktige for oss. Gjennom implementering av IFS Applications i Hertel Europe, har IFS dessuten vist at samarbeidet bringer reell verdi til vår virksomhet,” sier Ton Louwers, CFO i Hertel konsernet.

“IFS er et dynamisk, fremtidsrettet og globalt selskap som det er enkelt å samarbeide med. Teknologien i IFS Applications er svært fleksibel og bidrar således til å forenkle ekspansjonen av vår virksomhet til nye markeder.”

“Den kontinuerlige utviklingen av IFS Applications, både når det gjelder den SOA-baserte arkitekturen, brukergrensesnittet og bransjeløsningene, bekrefter at vårt valg av IFS var riktig. Vi leverer prosjekt i en bransje der det stilles stadig høyere krav til vedlikehold av industrielle anlegg – samtidig som hvert prosjekt er unikt. IFS Applications har en meget sterk løsning for prosjektstyring og vår erfaring er at løsningen sikrer at ethvert prosjekt vi gjennomfører – uansett størrelse – beholder fokus på riktig levering både når det gjelder tid og kost,” sier Louwers.

“Hertel er kjent for å levere komplekse prosjekt på en profesjonell måte og med høy kvalitet. At Hertel velger å utvide bruken av vår løsning til stadig større deler av virksomheten, ser vi som en bekreftelse på at løsningen vår støtter service- og prosjektintensive foretak på en optimal måte,” sier Nico van Heuven, administrerende direktør i IFS Benelux.

”Dette er nok et eksempel på at store, internasjonale selskap inkluderer oss i sine globale ekspansjonsplaner, og betyr at IFS Applications har riktig funksjonalitet for å støtte Hertel med å standardisere infrastruktur og prosesser. Dette viser også at vår løsning for service- og prosjektintensive foretak er blant verdens beste, sier Glenn Arnesen, administrerende direktør i IFS Scandinavia.

Service- og prosjektintensive foretak er en av IFS’ fokuserte bransjer. IFS tilbyr et komplett og integrert forretningssystem som håndterer hele livssyklusen for produkt, prosjekt, kontrakt og anlegg. Med IFS Applications kan foretak effektivisere samarbeidet med kunder, leverandører og partnere.  

IFS Applications for Service- og prosjektintensive foretak omfatter løsninger for kontrakt- og prosjektstyring, risikohåndtering, budsjettering og prognostisering, konstruksjon og produksjon, verdikjedehåndtering, dokumentstyring, service- og vedlikehold, maskin- og anleggsregister (NORSOK), reservedelshåndtering samt mobile løsninger for serviceteknikere og støtte for serviceavtaler – alt integrert med økonomistyring, innkjøp, og personalsystem. Blant kundene innenfor service- og prosjektintensiv industri finnes First Engineering, Doosan Babcock, Biwater, Banverket, Rosenberg Verft, Hamworthy Gas Systems, Hertel, Heerema Fabrication Group og Grenland Group.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS), er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer