17. December 2007

IFS tar ansvar for hele verdikjeden hos handelsbedrifter

IFS og Centric lanserer et nytt konsept for handelsbransjen, kalt end2end retail. Konseptet vil gi handelsbedrifter mulighet til full kontroll med alle deler av verdikjeden i en integrert IT løsning levert av IFS. Den viktigste fordelen med en integrert løsning er bedre informasjonskvalitet, fordi dette reduserer risiko for feil beslutninger i planlegging og gjennomføring av logistikkprosessene.

Forbruksveksten i Skandinavia har gjort det mulig for handelsbransjen å ekspandere raskt og i stor skala. Smidighet og planleggingsevne til raskt å reagere på endrede markedsforhold, kundebehov og sesongvariasjoner er egenskaper som kreves for å lykkes. Bransjens utfordring er blant annet å optimalisere logistikk-kjeden for å korte ned ledetider og mer effektivt å håndtere et større volum varer. Dette har aktualisert behovet for IT-løsninger som integrerer tradisjonell logistikkstyring i forretningsystemene (ERP) med POS (Point of Sales) og WMS (Warehouse Management System) systemene.

For å forstå hva som er avgjørende for best mulig kundenytte bransjen, besøkte IFS og Centric en rekke sentrale aktører og gjorde dybdeintervjuer med disse. Tilbakemelding fra kunder og partnere ble dannet grunnlaget for hvilken funksjonalitet som ble inkludert i det nye konseptet end2end retail.

end2end retail har blant annet funksjonalitet for distribusjons- og sortimentsplanlegging, som skal gi handelsbedriftene mer effektiv vareflyt samtidig som man sikrer at rett vare er i butikken til rett tid. Konseptet har også funksjonalitet for detaljert salgsprognostisering ut fra sesong, trender, kampanjer og tidligere salgsdata. Således har man et verktøy for å forutsi trender og i større grad sikre at varebeholdningen inneholder de varer kundene vil ha – også ut i butikk. Det finnes også selskapsovergripende løsninger for å optimalisere innkjøp- logistikk- og lagerhåndtering raskere og for en større del av verdikjeden. Gjennom enkel tilgang til nøkkeltall på selskaps- butikk og artikkelnivå får handelsbedriftene et effektivt verktøy for beslutningsstøtte.

Med det nye konseptet satser IFS sterkt på å ta nye markedsandeler i Skandinavia.

“Det er høy konkurranse i markedet, men vi tilbyr kundene et unikt konsept som er basert på mange års erfaring og kompetanse fra bransjen. 40 prosent av vår omsetning i Skandinavia kommer fra logistikk-intensive virksomheter. Samarbeid med partnere som Centric forsterker vår posisjon ytterligere. Således forventer vi å øke vår markedsandel her betydelig, sier Glenn Arnesen, adm dir i IFS Scandinavia.

I tillegg til å tilby konseptet end2end retail, har IFS og Centric etablert et Skandinavisk kompetansesenter for å forsterke og videreutvikle løsningen – i samarbeid med begge selskapers kunder. IFS og Centric har også utviklet et felles program for implementering og support av løsningen. Centric har en stor kundebase i Sentral-Europa innenfor lager-, logistikk og kassasystem. Selskapet har et godt omdømme og en sterk posisjon innenfor detaljhandelen med kunder som Blocker, Hema, Kingfisher og Ahold.

Handel- og logistikk er en av IFS’ fokuserte bransjer. IFS tilbyr bransjetilpassede løsninger som håndterer hele verdikjeden, fra planlegging, innkjøp og distribusjon til butikkløsninger. IFS Applications støtter alle viktige forretningsprosesser inklusive grunndatahåndtering, automatisk etterfylling av varer, provisjons- og rabatthåndtering, personsystem og prognostisering. Integrasjon med kassasystem, mobile løsninger, e-handel og beslutningsstøttesystem er andre viktige funksjoner som støttes av løsningen.

IFS’ kunder blant handelsbedriftene inkluderer Stadium, Systembolaget, Vinmonopolet, ByggMax, Reporter, Marskramer og Intertoys. Andre logistikk intensive kunder er  blant andre Jenssen, Cloetta Fazer, SMC Pneumatics, Bristan, Hama, Brightpoint, Heaven Hill Distilleries og Katun Corporation.

 

Om IFS og IFS Application

IFS (OMX STO: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.´IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer