12. June 2007

IFS utvider partnersamarbeidet i Norden

IFS og WM-data forsterker sitt partnerskap gjennom en betydelig satsning på et nytt kompetansesenter for IFS Applications i Norden. Selskapene gjennomfører nå aktiviteter for å rekruttere og lære opp ansatte, og målet er at WM-data skal ha 100 nye, sertifiserte IFS-konsulenter innen få år.

I satsningen inngår blant annet rekruttering av 25 nyutdannede studenter for en ettåring utdanning i Linköping. I den forbindelse gjennomfører WM-data en rekrutteringskampanje på KTH, Linköpings Universitet, Örebro Universitet og Mälerhögskolan i Sverige. Utdanningen er beregnet å begynne 1. september 2007. 

Foruten satsning på utdanning av konsulenter, har IFS og WM-data blitt enige om i fellesskap å bearbeide stål-, papir & masse-, energi- samt fly- og forsvarsindustrien. Målet er å øke salget av WM-datas konsulenttjenester og IFSApplications for produksjons- og vedlikeholdsprosesser innenfor disse bransjene.  

- Med WM-data som samarbeidspartner kan vi må en meget god måte imøtekomme kundenes behov om kompletterende tjenester omkring forretningsutvikling, integrasjon, systemutvikling, support og forvaltning. Dessuten får vi økt kontaktflate mot markedet gjennom WM-datas sterke posisjon i Norden, sier Glenn Arnesen, Adm. Dir. i IFSScandinavia. 

Akkurat nå er det Saab som er den største kunden IFS og WM data har i fellesskap. Etterspørselen etter konsulenttjenester relatert til forretningssystem er for tiden svært høy i Norden, og denne situasjonen forventes å fortsette en god stund. Gjennom samarbeidet med WM-data får IFS’ kunder større valgfrihet og et bredere tilbud av spesialistkompetanse. 

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer