3. July 2007

IFS inngår avtale med et nordamerikansk energiselskap til en verdi av NOK 15 mill

IFS har inngått avtale med et større nordamerikansk energiselskap om å implementere IFS Applications. Avtalen har en verdi av NOK 15 mill i lisens og konsulenttjenester.

IFS prioriterer energibransjen og har over 140 kunder med virksomhet innenfor generering, overføring og distribusjon av elkraft, samt innenfor vann og avløp. Blant kundene finnes verdens største vannkraftverk, Three Gorges (Kina), kjernekraftverket OKG (Sverige), PBMR (Sydafrika) og Qinshan (Kina), nettselskap som Svenska Kraftnät (Sverige), Statnett (Norge) og TenneT (Nederland). Andre eksempler er eldistributører som Vattenfall (Sverige), Fortum (Sverige) og Hafslund Energi (Norge). For energibransjen er sikkerhet og pålitelighet innenfor anleggsstyring, prosjektstyring, vedlikehold, personalplanlegging, kundeoppfølging og logistikk viktig, og IFS har levert løsninger for dette i over 20 år. 

Om IFS

IFS(OMX STO: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS  ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer