5. July 2007

Forsvaret oppgraderer IFS-løsningen i Luft og Sjø

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har inngått avtale med IFS om å oppgradere eksisterende løsning for logistikk- og vedlikehold i Luft- og Sjøforsvaret til IFS Applications 7. Avtalen har en maksimal økonomisk ramme på ca NOK 45 millioner.

Forsvaret har vært kunde av IFS siden 1997. IFS har levert en integrert ERP-løsning for bl.a. logistikk og vedlikehold til fly og fartøy gjennom IMAS-løsningen til daværende Luftforsvarets forsyningskommando, LFK, i 1998 og SJØMAST-løsningen til daværende Sjøforsvarets forsyningskommando, SFK, i 2000. 

Den oppgraderte IFS-løsningen som nå skal leveres til FLO vil ha grensesnitt mot SAP-løsningen som er under implementering i Forsvaret.

─ Forsvarets mest komplekse materiell spiller en viktig rolle i mange operasjoner i både inn- og utland, og vi er avhengig av en kontinuerlig og god systemstøtte. Vi har god erfaring med løsningen fra IFS, og ser frem til å oppgradere denne til IFS Applications 7, sier underdirektør Harald Bye, sjef for Informasjonsforvaltning i FLO. 

− Vi har hatt et godt samarbeid med Forsvaret i mange år, og vi synes det er gledelig at Forsvaret nå velger å oppgradere løsningen, sier Glenn Arnesen, Adm. Dir. i IFS Scandinavia.

IFS prioriterer løsninger for luftfart og forsvar. IFS skal bl.a. levere en tilsvarende løsning til US Air Force gjennom prosjektet Expeditionary Combat Support System (ECSS) der IFS-løsningen integreres mot ORACLE. IFS Applications har avansert funksjonalitet som tilfredsstiller fly- og forsvarsindustriens høye krav til vedlikehold og materielltilgjengelighet. IFS’ integrerte løsning for produktdatahåndtering (PDM), flåtestyring og prosjekt, kombinert med de øvrige komponenter i IFS Applications, forenkler driften, samtidig som konstruksjon, produksjon og fortløpende reservedelshåndtering håndteres under hele produktets livssyklus.  

Blant IFS’ kunder innenfor nasjonale forsvar finnes det amerikanske, britiske og norske forsvar. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre leverer IFSløsninger til ledende aktører innenfor global forsvarsindustri, som General Dynamics, Lockheed Martin, Eurofighterkonsortiet, BAE SYSTEMS, Saab og GE Transportation.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS), er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Per Anders Bjørklund

Phone: +47 23 09 87 70

Contact Per Anders Bjørklund