3. September 2007

IFS i Midtøsten skal levere support – og konsulenttjenester til petrokjemianlegg

IFS i Midtøsten har skrevet en avtale med en kunde i Midtøsten; et petrokjemianlegg som produserer etylengass samt polyetylenplast. Kontrakten omfatter support- og konsulenttjenester for IFS Applications innenfor økonomi, vedlikehold, logistikk, produksjon og personalhåndtering. Verdien av kontrakten er ca NOK 15 millioner.

Anlegget er nå i drift. Lønnsomheten i denne typen kapitalintensiv prosessindustri er avhengig av høyt volum og kvalitet. Dette stiller høye krav til måte anlegget styres på hva gjelder anleggets tilgjengelighet og et effektivt forretningssystem. 

Prosessindustrien er en av IFS’ syv fokuserte bransjer. IFS leverer industrispesifikk funksjonalitet for virksomheter innenfor segmentene kjemisk industri, næringsmiddel-, papir- og metallindustri. Innenfor kjemisk industri har IFS Applications støtte for alle kritiske virksomhetsprosesser, som batchbalansering, resepthåndtering, kvalitetssikring og prognostisering. Forretningssystemet inneholder også en komplett løsninger for håndtering av anlegg og produkter gjennom hele verdikjeden. 

Blant IFS’ kunder innenfor kjemisk industri, finnes DuPont, Jotun, Flint Group, Willamette Valley Company, Akzo Nobel og Becker Industrial Coatings. Innenfor prosessindustri generelt har IFS levert til en rekke kunder, blant annet Pepsi, Iams, V&S Absolut Spirits, Imerys, SSAB, Hutmen, Nucor Corp, Holmen Paper og SCA Graphics.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.´IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Ian F. Fleming

Phone: +9714 390 0887

Contact Ian F. Fleming

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer