28. September 2007

Allianse mellom IFS og Ides skal gi energisektoren bedre system for levetidsforvaltning av anlegg

IFS har inngått partnerskap med det svenske selskapet Industrial Design Software AB (Ides), som utvikler verdensledende verktøy for strukturering av anlegg, samt støtte for objekt og dokument gjennom hele levetiden – også kalt Dynamic Plant Repository (DPR). Partnerskapet innebærer at IFS kan tilby integrerte løsninger for konstruksjon og vedlikehold til kunder som opererer, konstruerer og bygger så vel nye som oppgraderte anlegg.

Løsningen fra IFS og Ides inneholder støtte for design, konstruksjon, bygging, prosjektstyring, dokumentasjon, vedlikehold, innkjøp og økonomistyring og retter seg i første rekke mot selskap som driver med kraftproduksjon. Kraftselskapene – de som eier, konstruerer, produserer og bygger anleggene, samt frittstående serviceleverandører, kan gjennom løsningen dele alle data og dokument. Dette legger grunnlag for med effektiv samhandling, som følge av den sømløse integrasjonen mellom Ides DPR og IFS’ løsning for vedlikehold.

- Vårt felles løsning er basert på tyve års erfaring i denne bransjen, sier Thomas Petersson, ansvarlig for Products & Marketing i IFS. 

– Vår tjenesteorienterte arkitektur (SOA) gjør det mulig for våre software partnere å enkelt koble sine løsninger til vårt forretningssystem for således å skape en ferdigpakket standardløsning. Sammen med Ides har vi nå pakket et system som er basert på bransjestandarder og bransjekunnskap og som således vil hjelpe kraftselskapene til å oppnå høyest mulig effektivitet gjennom forbedret prosjektstyring og vedlikehold av anlegg.

- Samarbeidet med IFS er en viktig del av vår globale partnerstrategi i forbindelse med lansering av versjon 8 av vårt SOA-baserte DPR-system – og i forbindelse med at vi starter virksomhet i Kina med åpning av kontorer i Hong Kong og Shanghai, sier Lars Geidne, administrerende direktør i Ides AB.

- Integrasjonen av IFS Applications og Ides har gitt en vesentlig forbedret presisjon i vår tekniske dokumentasjon og tekniske data for alle våre anlegg, sier Conny Gunnarsson, som arbeider i den tekniske avdelingen i svenske OKG Kjernekraftverk. - I Ides-systemet har vi detaljert informasjon om alle objekt i anleggene, noe som er nødvendig i våre ombyggings- og moderniseringsprosjekt. I IFS Applications har vi også informasjon som kreves av hensyn til sikkerhet, forebyggende vedlikehold og reparasjoner, samt innkjøp av reservedeler og utstyr. Gjennom integrasjonen har vi tilgang til alle konstruksjonsdata i IFS Applications, noe som gjør at prosessen fra planlegging til full drift vår vesentlig raskere.

Energisektoren er en av IFS’ fokuserte bransjer. Vedlikehold på anlegg og ressursplanlegging er viktige prosesser innenfor denne sektoren. IFS har levert løsninger til energibransjen i over 20 år.  

IFS har over 130 kunder innenfor bransjene kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon. Blant disse finnes verdens største vannkraftprosjekt, Three Gorges (Kina), kjernekraftverkene OKG, PBME (Sydafrika) og Qinshan (Kina), transmisjonsforetakene Svenska Kraftnät (Sverige), Statnett (Norge) og TenneT (Nederland) samt distributører som Siemens Energy Services (New Zealand), Fortum (Norge), Vattenfall (Sverige) og Hafslund Energi (Norge).

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.´IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Thomas Petersson

Phone: +46 13 460 4000

Contact Thomas Petersson

Lars Geidne

Phone: +46 708 276 081

Contact Lars Geidne