3. October 2007

Britiske Clancy Group velger IFS Applications for å integrere system og muliggjøre kostnads- og inntekstanalyse i realtid

Et av Storbritannnias ledende byggforetak, Clancy Group Plc, har valgt IFS Applications for å optimalisere virksomheten gjennom å integrere sine system og forbedre forretningsprosessene. IFS Applications skal dessuten muliggjøre realtidsovervåkning av kostnader og lønnsomhet for hvert byggprosjekt. Avtalen er verdt drøyt SEK 13 millioner og omfatter implementering av IFS Applications i hele selskapet i løpet av to år.

Clancy Groups nåværende IT-miljø består av separate applikasjoner som delvis er utviklet internt i selskapet, dels kjøpt fra eksterne leverandører. IFS Applications vil, gjennom å integrere systemene, øke effektivitet og produktivitet i alle deler av virksomheten. I tillegg vil selskapet oppnå en rekke gevinster gjennom blant annet at data blir helt integrert og vedlikehold av data forbedres, realtidsrapportering opprettet, fortløpende kostnadsanalyser foretatt og effektiv resursallokering muliggjort.    

I følge Chris Adkins, Financial Director i Clancy Group, ble IFS valgt fordi IFS Applications kunne håndtere alle behov selskapet hadde. Herunder også at IFS kunne holde selskapets tidsplan for implementering av systemet. 

- Men det handler ikke bare om systemet og hvordan det svarte på våre krav, sier Adkins. – Den høye kvaliteten på IFS-konsulentene var like viktig. IFS var utvilsomt den mest profesjonelle leverandøren når det gjaldt å vise frem kompetanse og tilgjengelighet på konsulentene.

Det var også viktig for Clancy Group at IFS Applications fullt ut håndterer avstemninger av kostnader/verdier, fra tilbud til faktura, slik at ledelsen til enhver tid kan følge lønnsomheten og få detaljerte kostnadsanalyser på selskapsnivå, divisjonsnivå og prosjektnivå – til og med ned til hver enkelt medarbeider – raskt og effektivt. Dette vil forbedre budsjettprosessen i selskapet og muliggjøre detaljert kasseflytrapporter ved behov.

- Den største utfordringen for byggebransjen er å kunne følge opp kostnadene i prosjektet og ha full oversikt over lønnsomheten, sier Chris Adkins. Han understreker betydningen av at IFS kunne vise at løsningen muliggjør kostnads- og verdiavstemninger i realtid.    

Løsningen fra IFS vil gi Clancy Group bedre kontroll på arbeidsskjema og kontraksvilkår ettersom eksempelvis innkjøp, ordre, lager og jobb-planlegging er helt integrert og følges opp automatisk og med jevne mellomrom.  

- Vi ser frem til å hjelpe Clancy Group til å øke sin produktivitet og sine markedsandeler i en konkurranseutsatt bransje, sier Paul Massey, administrerende direktør i IFS UK. – Dette er en viktig kontrakt for oss; også fordi den viser at IFS har en sterk posisjon innenfor byggebransjen.  

Service- og prosjektintensive virksomheter er en av IFS’ fokuserte markedssegment. IFS tilbyr et komplett og integrert forretningssystem som håndterer hele verdikjeden innenfor produkt, prosjekt, kontrakter og anlegg. Med IFS Applications kan virksomhetene effektivisere samarbeid med kunder, leverandører og partnere. 

IFS Applications omfatter løsninger for prosjektstyring, service- og leveranseavtaler, budsjettering, service- og leveranseavtaler, risikohåndtering, budsjettering og prognotisering, konstruksjon og produksjon, logistikk, dokumenthåndtering samt service og vedlikehold – alt integrert med økonomistyring og personalhåndtering. Blant kundene innenfor service- og prosjektintensiv industri finnes First Engineering, Banverket, Alan Dick, Doosan Babcock, Biwater, Hertel og Harland og Wolf.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.´IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer