2. April 2007

IFS får ny ordre fra Systembolaget for modernisering av logistikk- og kassasystemet

IFS skal, i samarbeid med andre leverandører, medvirke i leveransen av Systembolagets moderniserte logistikk- og kassasystem. IFS’ del av prosjektet omfatter konsulenttjenester til en verdi av ca SEK 30 millioner. Målet til Systembolaget er blant annet å øke kundeservice og effektivitet gjennom å innføre en ny kassaløsning. I tilegg ønsker man å forbedre sentral lagerstyring og håndtering av bestillinger.

Byttet av kassasystem medfører også at enkelte “back-office”-prosesser flyttes fra butikkenes nåværende kassasystem til forretningssystemet og til applikasjoner i eFabriken, som er Systembolagets web-plattform. 

  • Gjennom moderniseringen forventer Systembolaget å oppnå
  • Økt fleksibilitet, hurtighet og effektivitet, gjennom ny teknisk plattform som også minimerer teknisk risiko
  • Effektivisering av kassa- og kundestøttehåndtering tilpasset prosesser som finnes i selvbetjeningsbutikker
  • Sentralisering av lagersaldo per butikk. Dette skal i sin tur gi bedre muligheter for sentral lagerstyring og håndtering av bestillinger
  • Lavere totalkostnad for drift, support og systemforvaltning   

Systembolaget har siden 2001 brukt IFS Applications som det sentrale forretningssystem. Det vil si at IFS er mastersystemet hvor alle data om varer, leverandører og kunder ligger og er styrende for hele verdikjeden hos Systembolaget. Butikkpersonalet forholder seg i sin helhet til IFSvedrørende lagerstyring, anskaffelse av varer, telling av varer og plukking og distribusjon av varer i henhold til kundeordrer. Slik sett gir det moderniserte systemet effektiv støtte for styring av vareflyten og full økonomisk oppfølging og kontroll. 

Systemet skal innføres første halvdel av 2008. IFS Applications eier de grunnleggende forretningsobjektene og er lagermaster. 

Om IFS og IFS Applications

IFS(OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFSApplications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFSApplications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM). IFS tilbyr også en industriovergripende løsning for engros- og detaljhandel.

Contact Information

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer