15. May 2007

Eurofighter Typhoon flyr videre med oppgradert IFS løsning

Eurofighterkonsortiet har oppgradert sitt forretningssystem basert på IFS Applications. Systemet håndterer reparasjoner, vedlikehold og logistikk for kampflyet Eurofighter Typhoon.

Oppgraderingen av ”IFS Applications for Industrial Exchange and Repair Service” (IERS), omfatter ulike komponenter for forretningssystemet, blant annet system for oppfølging. Oppgraderingen omfatter også operativsystem, database og office- applikasjoner. Sammen med partneren T-systems har det også blitt anskaffet ny hardware for server, som er installert, konfigurert og testet i Eurofighters driftssentral i Hallbergmoos ved Munchen. 

IERS-systemet er basert på IFS Applications og utviklet ved IFS Defence ISO 9001 sertifiserte utviklingssenter i London. Foruten å levere den tekniske løsningen, leverer IFS Defence tjenester som teknisk support, opplæring av brukere og drift av et komplett opplæringssystem.  

Eurofighter Typhoon er konstruert for å være enkelt å vedlikeholde gjennom hele livssyklusen, hvilket innebærer høy tilgjengelighet og lave driftskostnader. IERS er en nøkkelkomponent i supportløsningen og gir de flyvåpen som opererer Eurofighter-flyene mulighet for sporbarhet av kritiske reservedeler på basen, på selve flyet, på verksteder og under transport. Leverandører av supporttjenester i logistikkjeden, som verksted og transportører, har prestasjonsbaserte inntekter med potensielle bøter, og disse styres av parametre som antall feil per flytime. 

Systemet dekker alle flybaser i Europa, Eurofighters partnere, over 60 leverandører og Eurofighter GmbH hovedkontor. Systemet, som har vært i drift siden 2002, har nå ca 300 brukere i Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia. 

Fly og Forsvar er en av IFS’ fokuserte bransjer og IFS Applications har avansert standardfunksjonalitet for forsvarsindustriens høye krav. IFS leverer en spesialutviklet løsning for forsvarsindustrien som hjelper selskapene å håndtere konstruksjon, produksjon og reservedelslogistikk samt vedlikehold av komplekse produkter gjennom hele deres livssyklus. 

IFS’ kunder innenfor Fly og Forsvar inkluderer blant annet det amerikanske, britiske og norske forsvar (FLO) samt Eurofighterkonsortiet. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre leverer IFS løsninger til produsenter som General Dynamics, Lockheed Martin, BAE SYSTEMS, Saab og GE Transportation.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO);  produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer