15. May 2007

Singer har nådd 1000 IFS web-brukere i Asia

Singer har knyttet 1000 web-brukere til IFS Applications i Asia og med dette koblet sammen sine informasjonssystem for kundeservice, lager og økonomi. Gjennom å bruke IFS’ forretningssystem standardiserer Singer sine forretningsprosesser, minsker sine kostnader og øker marginalene gjennom bedre tilgang til realtidsdata i sin internasjonale virksomhet.

Singer, en av verdens ledende detaljister innenfor hvitevarer, møbler og symaskiner, hadde behov for bedre oppfølging av sitt store nettverk av franchise-selgere. IFS’ løsning, som vil bli benyttet i hele kjeden med over 1000 butikker, gir Singer bedre oversikt over alle transaksjoner, leieavtaler og finansieringsordninger. Forretningssystemet støtter også oppfølging av ordre, produksjon, lager og distribusjon mellom de ulike enhetene.

IFS-løsningen erstatter et større antall system som ikke var integrerte. Innføringen av IFS Applications konsoliderer på denne måten forretningsdata, noe som underletter informasjonsdelingen i regionen og mellom de ulike funksjonene i selskapet. Implementeringen begynte i Sri Lanka og Thailand og skal være avsluttet innen utgangen av 2007. Systemet skal innføres i Bangladesh og Pakistan Innen desember 2008.

─ Målet med innføringen av IFS Applications var å gi vår lokale ledelse bedre underlag og tid til å analysere sin virksomhet og forbedre prognostiseringen, sier Theo Renard, CFO Singer Asia. Det er nyttig for oss at landene nå har en felles plattform som muliggjør at hvert lands ledelse kan dele informasjon om og bygge videre på ”best practises”, identifisere trender og håndtere hendelser. Vi får sammenlignbare tall og kan ”benchmarke” de ulike markedene. Således får vi på toppledernivå et overblikk over hele regionen uten at vi behøver å besøke hvert land. Dette setter oss i stand til å gjøre beslutninger raskere samt iverksette eventuelle korrektive tiltak i tide, avslutter Theo Renard.

─ At 1000 brukere i Singer nå er tilknyttet IFS Applications via web er et stort skritt. Og når utrullingen i Bangladesh og Pakistan er fullført kommer systemet til å få vesentlig flere brukere, sier Alastair Sorbie, konsernsjef i IFS. Vi har nettopp fullført et utviklingsprosjekt i Skandinavia for å videreutvikle løsningen ”IFS Applications for detaljist- og grossisthandel”. Prosjektet har tatt frem mye ny funksjonalitet, og i kombinasjon med våre konsulenters kunnskap innenfor dette området, kan vi tilby en bransjeløsning som er fleksibel og stabil og basert på ”best practise”.

─ Å innføre en enhetlig løsning som håndterer kundens behov innenfor økonomi, produksjon og distribusjon kommer til å gjøre store fremskritt for Singers fleksibilitet og evne til å møte endringer i markedet, sier Jayantha de Silva, Vice President, IFS Syd-Asia.. En stor del av standardløsningen er utviklet på Sri Lanka. Ettersom IFS IFS’ teknologi er komponentbasert kan løsningen nå benyttes og appliceres selv på eldre versjoner av IFS Applications.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO);  produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Rachel Hodgson

Phone: +44 (0)207 802 2626

Contact Rachel Hodgson