21. May 2007

Britisk elektronikkselskap velger IFS Applications for å integrere sin verdensomspennende forsyningskjede og forbedre kundeservicen

Et ledende britisk selskap innenfor utvikling og produksjon av elektronikkutstyr har inngått avtale med IFS til en verdi av ca NOK 18,5 millioner. Systemet skal muliggjøre en effektivisering av selskapets forsyningskjede og derigjennom øke salget og forbedre kundeservicen.

Høyteknologi er en av IFS’ utvalgte bransjer. IFSleverer spesifikke løsninger for virksomheter som utvikler og produserer elektronikkutstyr, elektronikkomponenter og halvledere. IFSApplications håndterer samtlige forretningsprosesser, fra design og diversifisert produksjon til ettermarked og garantihåndtering. 

Blant IFS’ kunder i høyteknologibransjen finnes NEC Philips Unified   Solutions, NEC, SiRF, Maxon Motor, Kontron og Olympus Optical.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO);  produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Christine Murphy

Phone: 44 1494 428991

Contact Christine Murphy

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer