21. May 2007

Eltel Networks standardiserer sine prosesser med IFS Applications

Eltel Networks, som planlegger, bygger og vedlikeholder el- og telenett, fortsetter innføringen av IFS Applications i Nord- og Østeuropa. Eltel vil på denne måten ytterligere standardisere sine forretningsprosesser i alle land der selskapet har virksomhet. En rammeavtale som selskapet tegnet med IFS i 2006 omfatter 5 400 brukere hvorav 2 500 var eksisterende brukerlisenser fra daværende Swedia Networks. Nå har Eltel gjort en ny bestilling innenfor rammeavtalen som omfatter lisenser og tjenester til en verdi av nærmere NOK 15 millioner kroner. Totalt er rammeavtalen med Eltel verdt i overkant av ca NOK 20 millioner for IFS.

Eltel, som i dag er et av Europas største selskap innenfor nettverksservice, har sine røtter i det finske el-selskapet Fortums serviceenhet. Eltels majoritetseier, Industrikapital, kjøpte selskapet i 2004 og slo det sammen med svenske Swedia Networks. Ekspansjonen har fortsatt, delvis via ytterligere oppkjøp, og selskapet har nå virksomhet i 12 land. 

Det overordnede målet med innføringen av IFSApplications, er å støtte det pågående arbeidet med å konsolidere alle virksomheter i Eltel og derigjennom skape ett selskap med felles og integrerbare forretningsprosesser innenfor markedsføring, salg, service management, logistikk, feltservice, prissetting, kontraktshåndtering, prosjekt og økonomistyring. Systemet skal også forbedre integrasjon og samarbeid med kunder og partnere. 

─ De fleste ansatte i Eltel er felt-teknikere som er lokalisert nær kundene. Når vi har lykkes så godt, skyldes det hovedsakelig måten vi leder våre teknikere på. Vi legger mye tid på å utvikle vår ledende posisjon på markedet, og ser til at våre teknikere har effektive verktøy, sier Juha Luusua, Senior Vice President på Eltel. 

─ IFS’ konsulenter har overbevist oss med sin kompetanse og erfaring fra vår bransje. Jeg er overbevist om at løsningen fra IFSvil kunne støtte oss ytterligere i arbeidet med å konsolidere og effektivisere vår virksomhet.  

Den nye avtalen omfatter innføring av IFSApplications i Norge, Danmark og Finland, integrasjon med mobile løsninger, CRMsamt definisjoner for et felles konsernsystem. Innføring av IFSApplications i Baltium er tidligere gjennomført. Gjenstående områder i henhold til rammeavtalen omfatter innføring av IFSApplications i Polen og Tyskland samt oppgradering i Sverige. Systemet skal være innført i samtlige land innen 2009. 

Energi og telekom er en av IFS’ fokuserte bransjer, og IFShar over 150 kunder i dette segmentet. IFSApplications håndterer planlegging og prognoser, forbedrer kontrollen i den daglige virksomheten samt vedlikehold av anlegg – med kontraktshåndtering, personalhåndtering, logistikk og virksomhetsstyring.  

Blant kundene innenfor telekom, nettvedlikehold og energi, finnes Netcom (Norge), Chunghwa Telecom (Taiwan), Telsul (Brasil), Orange (Polen) og MTN(Nigeria), Eltel Networks (Europa), Hertel (Storbritannia) og Babcock Infrastructure (Storbritannia), transmisjonsselskap som Svenska Kraftnät (Sverige), Statnett (Norge), TenneT (Holland), samt distributører som Vattenfall (Sverige), Fortum (Sverige) og Hafslund Energi (Norge). 

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO);  produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer