1. June 2007

IFS inngår kontrakt verdt 37 millioner med europeisk selskap innenfor feltservice

IFS har inngått kontrakt om å innføre IFS Applications hos et stort europeisk selskap innenfor feltservice og installasjon. Over 2000 feltteknikere kommer til å bruke IFS-løsningen. Kontrakten er verdt ca NOK 37 millioner i lisens og implementeringstjenester.

Service – og prosjektintensive virksomheter er blant IFS’ fokuserte markedssegment. Selskapet tilbyr en komplett og integrert forretningsløsning som håndterer hele livssyklusen for produkter, prosjekt, kontrakt og anlegg. Med IFS Applications kan virksomheter effektivisere sitt samarbeid med kunder, leverandører og partnere.  

IFS Applications omfatter løsninger for service- og leveranseavtaler, risikohåndtering, budsjettering og prognostisering, ressursplanlegging og optimering, maskin- og anleggsregister, reservedelahåndtering, mobile løsninger for serviceteknikere samt oppdragsstyring med støtte for servicenivåavtaler – alt integrert med økonomistyring, innkjøp, produksjon og personalhåndtering. Blant IFS’ kunder innenfor service- og prosjektintensiv industri finnes Anticimex, Dalkia, Eltel Networks, Kalmar Industries, Hertel, Debut Services, First Engineering, Doosan Babcock, Heerema Fabrication Group og Grenland Group.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Christine Murphy

Phone: 44 1494 428991

Contact Christine Murphy