12. June 2007

IFS og Tata Consultancy Services etablerer samarbeid innenfor vedlikehold og service

IFS og Tata Consultancy Services (TCS), en ledende leverandør av IT-tjenester, forretningsløsninger og outsourcing, har formalisert en allianse for å tilby tjenester innenfor vedlikeholdssystem og service management til IFS’ kunder. Alliansen har som mål å øke nysalget innenfor utvalgte bransjer samt å støtte IFS’ eksisterende kunder ved å tilby større fleksibilitet.

Partnerskapet skal i første omgang rettes mot bedrifter som driver prosjektdrevet produksjon innenfor olje & gass, samt kjemi-, energi- og telekomindustrien. Initialt fokuseres det på det amerikanske markedet, der etterspørselen er sterk og drives av konsolidering innenfor industrien samt bedriftenes behov for større effektivitet innenfor så vel vedlikehold som service i hele verdikjeden. 

TCS bygger opp et kompetansesenter i Pune, India, for å levere konsulenttjenester knyttet til IFS’ løsninger. Dette inkluderer tjenester for implementering, integrasjon, prosjektledelse og forretningsutvikling.    

─ Vi har valgt å inngå et nært samarbeid med IFS for sammen å kunne utvikle effektive tjenester, sier Regu Ayyaswamy, VP & Global Head, Engineering and Industrial Services (EIS) Business Unit, TCS. ─ IFS’ investering i en serviceorientert og komponentbasert arkitektur er viktig, og gjør at globale virksomheter kan agere raskere og mer fleksibelt.    

─ Partnerskapet med TCS kommer til å forbedre vår evne til å gi kundene effektive og fleksible løsninger i et presset marked. Det gir oss også mulighet til å få nye kontrakter innenfor de prosjektintensive bransjer som vi fokuserer på, sier Alastair Sorbie, CEO i IFS. 

─ TCS er et internasjonalt selskap med en global leveransemodell. Samarbeidet med TCS øker vår muligheter til å levere kostnadseffektive løsninger som hjelper kundene å dra nytte av vår komponentbaserte løsning raskt, og gi dem den fleksibilitet som de behøver i dagens globale økonomi.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer