1. February 2007

IFS leverer vedlikeholdssystem til Neste Oils raffinerier

IFS har inngått avtale om en omfattende leveranse av vedlikeholdssystem til Neste Oils raffinerier i Porvoo og Naantali i Finland. Systemet skal benyttes til å styre vedlikehold av produksjonanleggene, håndtere ressurs- og materiellflyt, følge opp kostnader og støtte produksjonsplanleggingen. Kontrakten har en verdi for IFS på ca NOK 14 millioner.

Innføring av IFS Applications er del av et større forbedringsprosjekt hos Neste Oil. Målet er større fleksibilitet og høyere lønnsomhet. Anleggets tilgjengelighet forventes økt som følge av mer optimalt vedlikehold. Foruten et sterkt fokus på forutsigbarhet, sikkerhetsaspekter og anleggseffektivitet, forventes innføringen av IFS Applications også forenkle overvåkningen av anleggets tilstand samt gi mer effektive planverktøy. 

─ IFS Applications vil underlette produksjonsstyring og overvåkning av anleggenes tilstand. På denne måten sikres vi økt anleggseffektivitet og god kostnadskontroll, sier Leo Rautanen, Manager of Maintenance Department i Neste Oil. Vi kommer til å være bedre forberedt ved eventuelle avbrudd og alvorlige feil, og vi blir i stand til å følge opp arbeidet i realtid.  

Prosessindustri er en av bransjene IFS fokuserer på. IFS tilbyr bransjespesifikk funksjonalitet for bedrifter innen prosessindustri, kjemisk industri, papir- og tremasseindustrien, samt metallindustrien. IFS Applications for prosessindustri tar seg av samtlige kritiske prosesser som parti- og resepthåndtering, kvalitetssikring og prognostisering med støtte for spesifikke behov som multiple enheter eller catch weight. Forretningssystemet inneholder også en komplet løsning for håndtering av hele livssyklusen til anlegg og produkter.

Blant IFSs kunder innen prosessindustri finnes Pepsi, Iams, V&S Absolut Spirits, Heaven Hill Distilleries Inc, Cloetta-Fazer og Kettle Foods. Andre kunder innen vareindustrien er eksempelvis DuPont, Jotun, SICPA, XSYS Print Solutions, Willamette Valley Company, Akzo Nobel, Becker Industrial Coatings, SSAB, Hutmen, Stora Enso, Holmen Paper og SCA Graphics.

Om IFS

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt slik at selskapet oppnår bedre resultater og styrker sin konkurransekraft.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 20 ulike språk.IFS har mer enn 500 000 brukere innenfor syv utvalgte bransjer: Forsvarsindustri; bilbransjen; høyteknologisk bransje; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM); vedlikehold, reparasjon og oversyn (MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og forretningsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer