15. February 2007

IFS’ kunder i energibransjen møttes på Energiforum i Oslo

Nærmere 100 deltagere fra den svenske og norske energibransjen møttes på en to-dagers konferanse i Oslo denne uken. IFS arrangerer ”Energiforum” for syvende gang – et bransjetreff der kundene kan utveksle erfaringer og diskutere trender og fremtidsspørsmål. På konferansen ble man blant annet enige om å bidra til opprettelse av et ”Utilities Advisory Council” (UAC) som skal bestå av energieksperter fra hele verden.

UAC skal være en plattform for å utveksle kunnskap og erfaring mellom IFS og IFS’ kunder innenfor produksjon, transmisjon og distribusjon av elkraft. Målet er at samarbeidet skal gjøre IFS til en enda bedre leverandør av innovative og fleksible forretningsløsninger til energibransjen.

Blant øvrige nye initiativ som ble presentert på konferansen, er ”EnKam”, et prosjekt med deltagere fra Hafslund Energi, Statnett og Energiselskapet Buskerud. EnKam arbeider for en høyere grad av standardisering av den tekniske/funksjonelle løsningen for Energibransjen, samt effektivisering av implementering og vedlikehold av denne. Målet er at samarbeidet skal føre til en ny, forbedret bransjestandard fra IFS.

I konferansens utstillingsområde presenteres løsninger og tjenester fra IFS og medvirkende partnere; WM-Data og Bi-Cycle.

Energi er en av IFS’ fokuserte bransjer globalt. Vedlikehold av anlegg og ressursplanlegging er viktige prosesser innenfor denne sektoren. IFS har utviklet og levert løsninger for bransjen i 19 år.

IFS har 120 kunder innenfor produksjon, transmisjon og distribusjon av elkraft. Blant disse finnes verdens største prosjekt innen vannkraft, Three Gorges (Kina), samt kjernekraftverkene OKG (Sverige) og Qinshan (Kina), nettselskapene Svenska Kraftnät, Statnett (Norge), Federal Grid Company (Ryssland) og TenneT (Nederländerna). Også eldistributører som Siemens Energy Services (Nya Zeeland), Fortum (Sverige) og Hafslund ASA (Norge) er kunder av IFS.

Om IFS

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv  bransjer: Forsvarsindustri; bilbransjen; høyteknologisk bransje; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO);  produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Börje Eriksson

Phone: +46 18 480 48 15

Contact Börje Eriksson

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer