16. October 2012

Lanserer ny komponent for IFS 360 Scheduling

IFS™ lanserer en ny komponent for sin IFS 360 Scheduling-løsning. Den nye komponenten – ”What If Scenario Explorer” (WISE) – gjør det mulig å skape ulike scenarier for å forutse den mobile feltservicevirksomheten i tre dimensjoner: tilgjengelige/nødvendige ressurser, prognose for arbeidsbelastning samt nøkkeltall (KPI).

Løsningen gjør det mulig å kombinere ulike profiler for ressurser og etterspørsel i en og samme undersøkelse. Deretter benyttes Dynamic Scheduling Engine for å evaluere og utforske de ulike alternativene. Resultatet er forbedret innsikt i planlagte eller forventede endringer, noe som fører til bedre beslutninger. Gjennom å øke forståelsen for variasjoner og andre faktorer i scenarioet kan virksomheter også redusere forretningsmessige risikoer.

WISE-komponenten gir brukeren raske svar på spørsmål som:

  • Hvilke ressurser behøver jeg for best å oppfylle en ny servicekontrakt?
  • Hvor mange medarbeidere trengs, hvilken type kompetanse og hvor?
  • Hvordan kan jeg bedre leve opp til kontraktens servicenivå (SLA) og få mer fornøyde kunder?

Alle resultater presenteres i iSWB workbench og visualiseres på kartet som også inneholder informasjon om ressursfordeling samt områder med høy aktivitet. Brukeren kan også definere manuelle tester eller benytte det automatiske alternativet for å generere ulike resultater som representerer de ulike scenarioene. Resultatene finnes også tilgjengelige som tabellrapporter som kan eksporteres til verktøy slik som Microsoft Excel.

Implementering hos pilotkunder starter i første kvartal 2013.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.
Følg IFS på Twitter: @ifsworld
Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen