4. June 2012

Forbedret kontroll over globale projekter med IFS Applications 8

IFS lanserte nylig den nye hovedversjonen av forretningssystemet IFS Applications. Den nye versjonen, IFS Applications 8, inneholder ny og forbedret funksjonalitet for håndtering av globale prosjekter, inkludert prosjektøkonomi og prosjektkontroll – alt integrert med forretningssystemet.

For å være konkurransedyktige i dagens økonomiske klima må virksomheter hele tiden tilby høyeste kvalitet til lavest mulig pris på kortest mulig tid. Dette gjelder spesielt innenfor prosjektbaserte bransjer der effektivitet og evnen til presist å kunne forutsi prosjektets risiko og lønnsomhet er de viktigste konkurransefortrinnene.

For å støtte prosjektdrevne globale virksomheter med aktivitet i mange land, inkluderer IFS Applications 8 full støtte for budsjettering og prognostisering i mange ulike valutaer. De ulike valutaene oversettes automatisk til prosjektets hovedvaluta, noe som eliminerer usikre og tidkrevende manuelle prosesser.

Takket være store forbedringer i endringshåndteringen av ordre oppnås bedre kontroll over endringer i innkjøpsordre dersom kundens behov eller anleggets design endres i løpet av prosjektets gang. IFS Applications 8 inneholder også forbedringer av prosessen for innkjøpsattesteringer. Den radikalt forenklede logikken støtter nye roller innen organisasjonen samt muligheten for å delegere attesteringsansvar.

IFS Applications 8 inkluderer også ny funksjonalitet for kostnadsstrukturer som gir prosjektledere en hierarkisk oversikt over alle kostnadsnivåer som er relaterte til prosjektet. Denne funksjonen komplementeres av en arbeidsstruktur som kan brukes for å følge opp på arbeidsstatus i prosjektets ulike faser.

Prosjektledere kan nå håndtere prosjektkostnader ”ovenfra og ned” eller ”nedenfra og opp” gjennom både kostnads- og arbeidsstrukturen. Det er dessuten mulig å følge opp på hvor mange arbeidstimer som er rapportert for hvert kostnadselement. Dette gir prosjektledere en detaljert oversikt over både tid og kostnader.

– Et prosjekts suksess er helt avhengig av at relevant informasjon er tilgjengelig i en prosjektdimensjon, i et helintegrert system. Med vår løsning kan prosjektledere følge store, multinasjonale prosjekter gjennom ulike valutaer, over landegrenser og lovverk. Dette er en garanti for kontroll og korrekte prognoser gjennom hele prosjektets livssyklus. Den nye funksjonaliteten er utviklet i nært samarbeid med våre kunder og er basert på genuin bransjekunnskap. Gjennom IFS Applications 8 befester IFS sin langsiktige satsning på de prosjektdrevne og anleggsorienterte bransjene, sier Thomas Säld, ansvarlig for produktutvikling hos IFS.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen