7. June 2012

IFS lanserer IFS Applications 8 for effektiv service og vedlikehold

IFS lanserte nylig den nye hovedversjonen IFS Applications 8 som inkluderer ny og forbedret funksjonalitet for service og vedlikehold. Den nye versjonen er utviklet i nært samarbeid med kunder og inneholder innovasjoner innen mobilitet, konstruksjon, produktvedlikehold og reparasjon samt PBL (performance-based logistics).

I takt med at virksomheter som tilbyr service og vedlikehold blir stadig mer mobile, øker også behovet for å effektivisere forretningssystemene. For å sikre lønnsomhet og konkurransekraft må disse virksomhetene kontinuerlig jobbe med effektiviteten hos sine mobile feltteknikere. Med verktøyet IFS 360 Scheduling gir IFS Applications 8 en intelligent løsning som sikrer total kontroll over forretningskritiske parametere som responstider, ruteplanlegging, ressursproduktivitet samt gjennomsnittlig reisetid per oppdrag.
En annen viktig trend innen de anleggsintensive bransjene er behovet for å tilrettelegge for samarbeid mellom virksomheter og deres partnere. Dette driver etterspørselen etter løsninger som kan gjøre anleggsinformasjon og prosesser tilgjengelige og mer interaktive for partnere og underleverandører. Den nye komponenten Contracting kommuniserer tilbudsforespørsler til utvalgte og prioriterte leverandører.  Underleverandørene kan sende web baserte tilbud og den valgte leverandøren kan deretter få tilgang til arbeidsinstruksjoner og rapporteringsmateriale via webgrensesnittet. Administrative prosesser som arbeidsordre, RFQ, innkjøpsordre og leverandørgjeld er forbedret og tilgjengeliggjort via det webbaserte grensesnittet.

Med komponenten Component MRO (Maintenance, Repair, Overhaul), gir IFS Applications 8 også støtte til tjenestetilbydere som er spesialiserte på produktreparasjon. Løsningen kan også benyttes av virksomheter som vil øke sine inntekter gjennom å tilby ettermarkedstjenester. Component MRO støtter hele ettermarkedsprosessen, fra avtale, mottak og reparasjon, til frakt og fakturering.

Innen fly- og forsvarsindustrien er nøyaktig, forutsigbart og punktlig vedlikehold helt avgjørende. Den nye bransjeløsningen Heavy Maintenance tilbyr avansert funksjonalitet med vekt på effektiv planlegging og gjennomføring av store og komplekse arbeidspakker. Løsningen kan brukes både av operatører og av virksomheter med PBL-kontrakt. Heavy Maintenance har støtte for gruppering av vedlikeholdstiltak i passende arbeidspakker og detaljplanlegging og oppfølging av Critical Chain Project Management (CCPM). Løsningen inneholder også funksjoner for automatisk innlemmelse av tilkommende arbeid i pågående arbeidspakker. Videre finnes det støtte for utskrift av hele arbeidspakker samt en samlet funksjon for vedlikeholdsteknikere for å starte, rapportere og avslutte delmoment. Løsningen inneholder også funksjoner for kostnadsforslag, servicetilbud og fakturering.

– IFS Applications 8 gir en heldekkende service- og vedlikeholdsløsning – fra effektiv feltservice til håndtering av underleverandører. Løsningen gjenspeiler IFS langsiktige mål om å levere ledende bransjeekspertise til virksomheter innen service og vedlikehold, sier Thomas Säld, ansvarlig for produktutvikling hos IFS.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen