5. March 2012

Technip optimaliserer produksjonen med IFS Applications

Technip, som er en global produsent av fleksible rørledninger til olje- og gassindustrien, har implementert IFS Applications i datterselskapet Flexi France. Systemet skal støtte vekst ved å konsolidere virksomhetens prosjektbaserte produksjon. Løsningen, som ble integrert av Capgemini og implementert i juli 2011, skal også rulles ut i Storbritannia, Malaysia og Brasil.

Flexi France er basert i Trait i Normandie, Frankrike og produserer teknisk avanserte rørledninger til bruk i forbindelse med olje- og gassutvinning. Selskapet har produsert og installert over 10 000 kilometer fleksible rørledninger siden 1974. Flexi France gjør sammen med konsernets to andre rørfabrikker (Asiaflex i Malaysia og Flexibras i Brasil) Technip til verdens ledende rørledningsprodusent.

Selskapet ønsket en integrert prosjektorientert løsning, med støtte for alle virksomhetens prosesser. Technip valgte å implementere IFS Applications for å oppnå sine produksjonsmål og for å kunne holde følge med den voksende etterspørselen etter rørledningsforbindelser til sluttbrukere. Selskapet besluttet å implementere systemet på alle konsernets rørfabrikker, samt på Duco Ltd. i Newcastle, en kabelprodusent spesialisert på stål- og hydrauliske kabler, elektriske kabler samt fiberoptikk for inspeksjon av undervannsanlegg.

Med IFS Applications får Technip forbedret oversikt over sine prosjekter, gjennom økt kontroll over de fem sentrale suksessfaktorene for prosjektbaserte virksomheter: risiko, kostnader, cash flow, tidsfrister og ressurser.

Capgeminis ekspertise sammen med kompetansen hos Flexi France og IFS, bidro til å gjøre prosjektet til en suksess. Løsningen gir selskapet mulighet til å optimalisere effektiviteten og forbedre kundeservicen. Implementeringen hos Flexi France inkluderer IFS-komponenter til produksjon, prosjekt og økonomistyring.

– Det meste av vår produksjon er ordrestyrt og krever tilpasning til hvert prosjekts spesifikke og unike behov. Vi forbedrer kontinuerlig kvaliteten på våre produkter, som brukes på stadig større dybder. Vårt mål var å optimalisere hele fremstillingsprosessen av fleksible rør, inkludert rørforbindelsen til sluttbrukerne. Vi valgte IFS Applications på grunn av systemets omfattende prosjektbaserte funksjonalitet, som kan håndtere komplekse prosjekter som ofte forekommer i bransjen. IFS Applications kommer til å effektivisere våre forretningsprosesser og dermed sikre at vi når våre operasjonelle mål samt støtte vår globale ekspansjon. Løsningen gir hele konsernet tilgang til data, noe som fører til bedre kundeservice, sier Jean-Francois Niel, CEO i Flexi France.

– Vår erfaring er at virksomheter som effektiviserer sine prosjekter og produksjonsverktøy er mer konkurransedyktige. En integrert og standardisert løsning gir best prosjektoversikt og -kontroll. Flexi France sin bedriftskultur bygger på innovasjon og kundetilfredshet i komplekse og krevende miljøer. Selskapet forstår utfordringene i integrert virksomhetsstyring og viktigheten av å bruke prosjektorienterte løsninger for å maksimere sin kapasitet. Takket være en bredere forståelse for prosjektrelatert informasjon får Flexi France nå bedre muligheter for å forutse, kontrollere og evaluere hvert prosjekts innvirkning på hele virksomhetens prestasjoner, sier Amor Bekrar adm. direktør i IFS France.

Olje- og gassindustrien er et av IFS sine prioriterte markeder. For å styrke selskapets langsiktige bransjefokus etablerte IFS i 2011 et Center of Excellence for olje- og gassindustrien. IFS tilbyr en komplett, integrert bransjeløsning som håndterer prosjektenes livssyklus, fra konstruksjon, prosjektstyring, innkjøp, logistikk og produksjon til installasjon og ettermarkedsservice.   I IFS Applications inngår funksjonalitet for kontrakt- og prosjekthåndtering, risikohåndtering, budsjettering og prognostisering, konstruksjon og materialhåndtering, produksjon, dokumenthåndtering samt komponenter for service og vedlikehold, alt sammen integrert med økonomi og HR.

Bland IFS sine kunder er Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Seadrill, Yantai Raffles, Archer, Apply Sørco, APL, Hertel, Bergen Group Rosenberg, Technip, BWO, Semco Maritime, Reinertsen, STX Europe, PGS, Wellstream og Hamworthy Gas Systems.

Om Technip

Mer information finns på: www.technip.com/en/

Om Technip Flexi France
Mer information finns på: www.technip.com/en/entities/flexi-france

Om Capgemini
Mer information finns på: www.fr.capgemini.com

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen