24. April 2012

Tafjord Kraftproduksjon går i drift med IFS Touch Apps

Tafjord Kraftproduksjon har implementert to Smartphone-apper i serien IFS Touch Apps. Appene er utviklet for å støtte prosesser som mobil arbeidshåndtering og attestering, og tilbyr smart funksjonalitet og en moderne og intuitiv brukeropplevelse.

Appene som Tafjord Kraftproduksjon har implementert – IFS Service Work Order og IFS Route Work Order – er utviklet for å støtte mobile medarbeidere som rutinemessig beveger mellom kjente områder med stabil internettilgang. Tafjord Kraft har evaluert IFS Touch Apps i løpet av vinteren og har siden merket de positive effektene for virksomheten.

– Vi valgte IFS Touch Apps fordi vi ønsket å effektivisere prosessene knyttet til vedlikeholdsrundene våre. Vi ville ha en intuitiv mobil løsning som kunde eliminere en rekke manuelle prosesser. IFS sine Smartphone-apper var et logisk valg ettersom mobiltelefonen er et verktøy de fleste har erfaring med og er bekvemme med å bruke. Appene har blitt veldig godt mottatt av våre ansatte, mye takket være brukervennligheten og den ukompliserte implementeringsprosessen. Dette er fremtiden for oss og vi ser store muligheter for utvidet bruk av appene til også å inkludere andre områder av konsernet, sier Frank Iversen, IT-konsulent hos Tafjord Kraft AS.

– Det finnes mange gode apper på markedet, men også mange mindre gode. For IFS er brukeropplevelsen Alfa og Omega. Dette innebærer at vi designer apper som er i samspill med telefonen og moderne brukermønstre. Lanseringen av IFS Touch Apps er en milepæl i vår satsning på mobilitet, som fra før inkluderer mobile løsninger for feltservice og det mobile grensesnittet IFS Enterprise Explorer, sier Dan Matthews, teknologisjef i IFS.

Serien IFS Touch Apps omfatter også sky-baserte apper tilpasset for den mobile kontorarbeideren. Ett eksempel på denne typen apper er IFS Notify Me som nå er tilgjengelig via Apples App Store og Android Market. IFS Notify Me gir den mobile brukeren muligheter for å kunne utføre attesteringsoppgaver via mobiltelefonen. En fersk undersøkelse som TNS Sifo har gjennomført på oppdrag for IFS viser at sjefer i snitt bruker 10 prosent av arbeidsuken på attesteringsoppgaver og lignende aktiviteter.

IFS Touch Apps er utformet for å gi en intuitiv brukeropplevelse til den mobile arbeidsstyrken. Appene fokuserer på å løse enkle oppgaver og gir brukeren relevant informasjon istedenfor en full presentasjon av data. Appene er utviklet for å minimere antall knappetrykk og brukeren kan når som helst å stenge applikasjonen for å fortsette arbeidet senere.

IFS jobber for å harmonisere den raske utviklingen innen smarte telefoner og apper med den mer langsomme utviklingen innen forretningssystemer, blant annet gjennom en unik tilpasning av sky-teknologi. Istedenfor å produsere apper som kommuniserer direkte med forretningssystemet kommuniserer IFS Touch Apps med tjenester i IFS-skyen.

– Dette er et eksempel på vår praktiske tilnærming til skyen. Med sky-baserte applikasjoner kan våre kunder utvide mulighetene med IFS Applications. Gjennom å kombinere sky-tjenester med IFS Applications blir det enkelt for brukere å installere appene på egen hånd, samt for IT-avdelingen å fremme bruk av appene. Konseptet IFS Touch Apps er naturligvis også utrustet med et omfattende sikkerhetssystem, fortsetter Dan Matthews.

Om Tafjord Kraft

Tafjord Kraftselskap ble etablert i 1917 i Møre og Romsdal i Norge. Selskapet har i dag 16 regulerte vannmagasin i Tafjordfjellene med cirka 50 kilometer overføringstuneller. Utover produksjon og salg av miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og kommunikasjon tilbyr konsernet vannbåren fjernvarme til sine kunder. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS og de heleide datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS.

Mer informasjon finnes på www.tafjordkonsern.no

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen