24. May 2012

IFS Applications 8 utviklet med smidig metodikk

IFS lanserer den nye generasjonen av forretningssystemet IFS Applications. Den nye versjonen er utviklet basert på smidig utviklingsmetodikk. Med denne metodikken kan tilbakemeldinger fra kundene integreres i systemet underveis i hele utviklingsprosessen.

Utviklingen av IFS Applications startet i september 2009 og er IFS hittil største produktinvestering. Prosjektet markerer også at det er første gangen i selskapets historie at en smidig utviklingsmetodikk er benyttet i full skala på en ny generasjon av IFS Applications.

Ved bare å benytte seg av smidig utviklingsmetodikk har IFS lykkes å redusere pågående prosjekter med 60 prosent, oppnådd en tidoblet økning av leveranstakten samt en 30 prosents forbedring av kvaliteten.

IFS sin metodikk er 80 prosent basert på SCRUM-metoden med iterasjoner som vanligvis strekker seg over 2 - 4 uker. Mot slutten av hver iterasjon presenteres løsningen for kunden som evaluerer funksjonaliteten og gir tilbakemelding på eventuelle forbedringer. Gjennom å fokusere på kundens faktiske behov kan IFS levere rett løsning til rett tid, noe som sikrer lavere kostnader og høy kvalitet.

IFS Applications 8 er implementert hos fem early adopter-kunder over hele verden for å prøve ut systemet i miljøer som er live. Disse kundene er Brightpoint, Portsmouth Aviation, Remmele Engineering, Teracom og VBG GROUP. De dataene som er samlet inn i løpet av early adopter-programmet ligger til grunn for de aller siste justeringene av systemet.

– Med vår smidige utviklingsmetodikk er vi alltid klare for å håndtere forandringer i markedet eller i våre kunders behov.  Vi tar alltid utgangspunkt i våre kunder, noe som betyr at vi leverer rett løsning til den aller høyeste kvaliteten. Smidig utvikling innebærer også at vi kommer nærmere våre kunder. Vi kan på denne måten sikre åpen kommunikasjon for nye idéer og tilbakemeldinger, sier Thomas Säld, ansvarlig for produktutvikling hos IFS.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen