31. January 2012

Kitron i drift med IFS Applications og IFS Enterprise Explorer

Kontraktsprodusenten Kitron ASA har implementert IFS Applications i hele konsernet. Løsningen, som er idriftssatt i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA, inkluderer IFS Enterprise Explorer, et nytt og intuitivt grensesnitt utformet for effektiv navigering.

Kitron ASA er blant Skandinavias ledende EMS-produsenter(Electronic Manufacturing Services) og tilbyr ekspertise innen utvikling og design, industrialisering og produksjon samt service/reparasjon og produktoppgradering. I 2009 besluttet Kitron å standardisere og effektivisere forretningsprosessene gjennom hele verdikjeden globalt med IFS Applications. Noen av de viktigste kravene i utvalgsprosessen var at systemet skulle ha et intuitivt og brukervennlig grensesnitt. IFS Applications, med IFS Enterprise Exlorer, oppfylte disse krav.

– Under utvalgsprosessen stod intuitiv navigering og brukervennlighet sentralt. Etter endt implementering ser vi at vi virkelig har gjort en riktig investering. Grensesnittet har blitt tatt vel imot i hele konsernet ettersom det gjør det enklere for brukerne å finne, registrere og distribuere riktig data, sier Olaf Kristen Kristensen, Solutions Competence Center Manager i Kitron.

– Vi har lang erfaring med EMS-bransjen og forstår således hvilke utfordringer denne sektoren står overfor. Intuitive løsninger som kan sikre effektivitet, produktivitet og enhetlige arbeidsprosesser, uavhengig av geografi, er avgjørende for virksomhetenes lønnsomhet. Vi er overbevist om at vårt fokus på brukeropplevelse og intuitive forretningssystem vil bli til stor nytte for Kitron i tiden fremover, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.

Brukeropplevelse er blant IFS fokuserte områder. Grensesnittet IFS Enterprise Explorer, som har blitt tatt vel i mot av markedet, eksemplifiserer dette. Andre brukersentrerte løsninger er IFS’ nye BI-løsning, samarbeidsverktøy inspirert av sosiale media samt IFS Touch Apps. I forbindelse med neste hovedversjon vil IFS lansere en ytterligere forbedret brukeropplevelse.

Om Kitron ASA

Kitron er et av skandinavias ledende selskap innen utvikling, industrisliasering og produksjon av elektronikk for bransjene data/telekom, forsvar/marin, medisinsk teknisk utstyr og industri. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron hadde en omsetning på 1,7 milliarder kronor i 2010 og har ca 1 100 ansatte.

For mer informasjon, se på www.kitron.com.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2010 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/  

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen