14. September 2011

Hafslund effektiviserer arbeidsprosesser med IFS Document Management

Hafslund Nett, et av Norges største energiselskaper, har implementert IFS Document Management for å fremme effektiv prosess- og systemutnyttelse. Implementeringen inkluderer blant annet overføring av over 350 000 dokumenter fra Hafslunds tidligere Hummingbird-system til IFS Document Management.

Et av Hafslund Netts fremste mål med nytt dokumentsystem var å effektivisere prosessene for dokumenthåndtering for således å gi bedre støtte til selskapets hovedområder; prosjekt, vedlikehold og drift.

Ved å redusere antall system oppnår Hafslund også at alle dokumenter lagres på ett sted, som en integrert del av Hafslund Netts eksisterende IFS-moduler. – For Hafslund Nett representerer prosjektet en ambisjon om å fornye våre rutiner, effektivisere våre arbeidsprosesser og konsolidere våre forretningsapplikasjoner. Gjennom å være fullt integrert med IFS Applications tilgjengeliggjør IFS Document Management alle dokumenter som er tilknyttet forretningsobjekter som arbeidsordrer, anlegg, henvendelser og dokumentmapper. Resultatet er funksjonalitet som gir en merverdi som overgår spesialiserte dokumentsystemer, sier Dag Akselsen, Leder IKT- og AMS Strategi Hafslund Nett.

Ett område der implementeringen har effektivisert dokumentasjonsprosessen er integrasjonen mellom tredjepartssystemer og IFS-funksjonalitet. Hafslund kan nå opprette, utvikle og lagre dokumenter gjennom hovedprosesser som er integrert med tredjepartssystemer som GIS og Microsoft Office/Outlook. Dokumentene kan deretter følges opp ved hjelp av IFS Document Management.

– Samarbeidet mellom IFS og Hafslund Nett har vært gjensidig givende og proaktivt. De umiddelbare gevinstene er økt kontroll gjennom hele dokumenteringskjeden samt konsolidering av våre samlede arbeidsprosesser, sier Akselsen.

Løsningen, som er i samsvar med norsk offentlighetslov, er tilpasset for å oppfylle selskapets hovedmål: å oppnå bedret kundeservice og en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Dokumenter opprettes og arkiveres på ett sted i systemet som støtter Hafslund Netts forretningsprosesser og funksjoner på mest mulig effektiv måte.

Om Hafslund

Hafslund Nett er en del av Hafslund ASA, som er én av Norges største strømdistributører og størst på strømsalg i Norge. Hafslund Nett eier og drifter strømnettet i 40 kommuner, og har om lag 545 000 kunder. Hafslund ASA har ca. 1 000 ansatte og en årlig omsetning på rundt NOK 15,8 milliarder. Selskapet er også en mellomstor kraftprodusent, som genererer ca. 3 Twh. Selskapet er notert på Oslo Børs, og er organisert i fem forretningsområder.

Mer informasjon finner du på www.hafslund.no.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på bransjer der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2010 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen