18. January 2011

IFS arrangerer første Advisory Counsil for prosjektorientert industri

I dag arrangerar IFS første Project-based industry Advisory Council (PAC) – en rådgivningsgruppe for IFS’ prosjektfokuserte kunder. Målet er å etablere en plattform for utveksling av kunnskap og erfaring med kundene og agendaen fokuserer på muligheter og utfordringer i prosjektverden. Blant deltagerne er flere større, globale virksomheter som er markedsledende på sitt område.

IFS har i mange år arbeidet aktivt for å skape forum der kunder og partnere kan møtes for å utveksle ideer, diskutere utfordringer i markedet og hvordan forretningssystemet IFS Applications kan bidra til å løse disse. Foruten brukerforeninger og OpenIFS – IFS’ online community – er de industrifokuserte rådgivningsgruppene en viktig kontaktflate der kunder og IFS’ globale industrieksperter kan diskutere behov, krav og ideer åpent og direkte.

─ Et sentralt mål med denne rådgivningsgruppen er å maksimere fordelene som våre kunder får med å bruke våre prosjektbaserte løsninger. Kundene får også mulighet til å påvirke IFS’ produktutvikling, noe som innebærer at deres prosesser kan bli inkludert i produktet. For IFS er det dessuten mye å vinne på å lytte til kundene, som sitter på viktig kunnskap innen prosjekthåndtering, sier Kenny Ingram, Global Industry Director, Construction and Contracting, IFS.

Det globale skipsbyggingskonsernet STX OSV er blant virksomhetene som deltar i rådgivningsgruppen.

─ Det er viktig for oss å ha en engasjert og lydhør forretningssystemleverandør samt å ha dialog med andre virksomheter som opplever de samme utfordringer innen den prosjektbaserte industri. Jeg tror samarbeid på dette nivå er en stor fordel for alle parter, sier Noralf Gamlem, CIO i STX OSV.

Prosjektbaserte industrier er blant blant IFS’ fokuserte områder og IFS forventer at rådgivningsgruppen fremover vil bidra positivt til utvikling av forretningssystem for prosjektorienterte bransjer som ofte karakteriseres av komplekse prosesser samt strenge krav til tidskjema og kostnadsbruk. IFS’ prosjektbaserte løsninger gir et helt integrert system for håndtering av prosjektets totale livssyklus.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen