20. April 2010

Vellykket prosjektstyring med IFS Project-Based Solutions 3.0

IFS lanserer i dag en ny prosjektbasert løsning, PBS 3.0, utformet for å gi virksomheter fullstendig innsyn i og kontroll over forretningskritiske prosjekt samt økt konkurransekraft i skiftende konjunkturer. Løsningen er utviklet i samarbeid med IFS’ prosjektfokuserte kunder og IFS’ egne konsulenter som i mange år har levert prosjektbaserte løsninger til virksomheter verden over.

PBS 3.0 gir prosjektintensive virksomheter en applikasjon som kombinerer alle fordeler fra et fullt integrert forretningssystem med spesialfunksjoner for prosjektkontroll samt prosjektspesifikk økonomistyring og materialhåndtering. Løsningen, som enkelt kan integreres med tredjeparts-planleggingsverktøy som Primavera P6, forbedrer virksomhetenes mulighet til å drive prosjekt betydelig og sikrer at viktig prosjektinformasjon finnes tilgjengelig i forretningssystemet i hele prosjektets livssyklus.

─ For en prosjektorientert organisasjon er det viktig å ha fullt innsyn og kontroll over prosjektene, sier Alastair Sorbie, CEO i IFS AB. Det er når hele eller deler av et prosjekt planlegges og kontrolleres utenfor virksomhetens forretningssystem at problemene oppstår.

Den forbedrede økonomistyringsfunksjonen i PBS 3.0 gir brukerne bedre kontroll over prosjektinntekter, mulighet til å forutsi fremtidige kostnadseffekter ved endringer i tidsplan samt presis kontroll over faktiske kontra budsjetterte kostnader gjennom tilgang til realtidsinformasjon. I tillegg gir den nye materialhåndteringsfunksjonen brukerne mulighet til å håndtere materialflyten effektivt samtidig som man sikrer at korrekt volum finnes på lager i rett tid. Således minskes unødvendige flaskehalser under prosjektets gang.

─ En studie utført av Forrester Consulting* på oppdrag av IFS viser at brist på tilstrekkelig informasjon forårsaker betydelige prosjektforsinkelser og dobbeltarbeid. Tross dette utnytter virksomheter ikke tilgjengelig teknologi for å forbedre sin prosjektkapasitet og effektivitet, sier Sorbie. Når virksomheter nå etterhvert forbereder seg på vekst, på et marked som fortsatt er sterkt preget av høy konkurranse og kostnadskontroll, tror vi at de virksomheter som driver sine forretningskritiske prosjekt kostnadseffektivt er bedre rustet for en raskere vending til vekst.

PBS 3.0 er tilgjengelig med IFS revolusjonerende brukergrensesnitt IFS Enterprise Explorer, utformet med fokus på brukervennlighet, hvilket skal hjelpe prosjektlederen å raskt og tydelig få kontroll over sine prosjekt. Ettersom løsningen gir brukerne tilgang til realtidsinformasjon har de alltid den nyeste informasjonen tilgjengelig, hvilket er vesentlig for å fatte riktig beslutning til rett tid.

PBS 3.0 er del av IFS’ langsiktige fokus på å utvikle løsninger for prosjektintensive virksomheter. IFS samarbeider for tiden med International Project Management Association (IPMA) om en omfattende undersøkelse om bærekraftig effektivitet (Sustainable Efficiency). Formålet er å undersøke hvordan virksomheter driver sine mest forretningskritiske prosjekt og identifisere "best practice" eksempler innen området. Prosjektintensive organisasjoner over hele verden kan dra nytte av en studie som viser forretningskritisk verdi av effektiv prosjektledelse. Besøk gjerne www.sustainable-efficiency.net for mer informasjon om dette.

*I studien intervjuet Forrester over 15 organisasjoner i USA og Europa med formål å vurdere prosjektbaserte løsninger. Respondenter var beslutningstagere innen IT, innkjøp, ledelse og anleggsdrift. Spørsmålene dekket nåværende metoder for prosjektledelse, automatisering og verktøy samt fremtidige planer for prosjektinvesteringer. Studien startet i november 2009 og ble avsluttet desember samme år. 

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer