3. June 2010

Bedrifter trenger bedre IT-system til miljøoppfølging, viser ny studie

En uavhengig undersøkelse [1] gjennomført i USA, Skandinavia og Benelux viser at selv om grønn rapportering og – oppfølging anses som viktig, mangler virksomheter på begge sider av Atlanteren relevante IT-system for å identifisere, analysere og dokumentere sin miljøpåvirkning.

I takt med at miljølovgivningen skjerpes i både Europa og USA, opplever virksomheter et økende press fra myndigheter, kunder og investorer for å kunne spore miljøpåvirkning. IFS, som har bestilt undersøkelsen, vurderer at mange virksomheter må gjøre omfattende endringer i sine system for å holde tritt med utviklingen.

Undersøkelsen, som bygger på svar fra beslutningstagere i de ulike regionene viser at over tre fjerdedeler mener det er viktig å kunne identifisere, analysere og dokumentere miljøpåvirkningen - 83 prosent i USA, 82 prosent i Skandinavia og 79 prosent i Benelux. Samtidig oppgav nesten tre fjerdedeler av de europeiske respondentene (74 prosent i Skandinavis, 75 prosent i Benelux) at de ikke har nødvendig system på plass for å kunne spore sin miljøpåvirkning ved hjelp av eksisterende programvare, eksempelvis selskapets forretningssystem. De amerikanske selskapene oppgir at situasjonen er noe bedre, dog mangler 47 prosent system for å spore miljøpåvirkning og ytterligere 42 prosent sier de kun har begrensede muligheter til å gjøre dette.

Respondentene gav ulike svar på spørsmålet om hva som er viktigste årsak til at man trenger grønn IT-støtte. I Skandinavia oppgav flest respondenter markedsprofilering som den viktigste årsaken til å innføre forretningssystem som sporer miljøpåvirkning (35 prosent) fulgt av behovet for å følge opp legale krav (22 prosent) og kostnadsbesparelser (19 prosent). I Benelux og USA var derimot behovet for å følge legale krav mest motiverende (36 prosent i USA, 34 prosent i Benelux).

Over halvparten av de spurte europeiske og amerikanske virksomhetene sier de vil ha innebygget funksjonalitet for miljøsporing, integrert i forretningssystemet. Selv om interessen er stor, kunne mange respondenter ikke oppgi hvilke leverandører av forretningssystem som har denne typen funksjonalitet tilgjengelig.

– Studien viser at sporing av miljøpåvirkning igjen har kommet på agendaen, både i Europa og USA, sier Alastair Sorbie, CEO i IFS AB. Men til tross for at det oppleves som viktig å kunne identifisere, analysere og dokumentere en virksomhets miljøpåvirkning, får mange virksomheter fortsatt ikke nødvendig informasjon fra forretningssystemet til å gjøre dette. Undersøkelsen viser at mange ikke en gang er klar over hvordan forretningssystemet skulle kunne støtte dem i dette arbeidet.

– Miljøspørsmål blir stadig viktigere, ikke bare for kunder men også for kapitalmarkedet som vil investere i mer etiske og bærekraftige selskap. Med miljøverktøyet Eco-footprint Management leverer IFS en helintegrert løsning for identifisering, analyse og dokumentasjon av virksomhetens miljøpåvirkning som hjelper kundene å følge miljølover og regler, håndtere risiko, minske miljøpåvirkning og redusere kostnader, sier Sorbie.

[1] I Skandinavia gjennomførte IDC en undersøkelse med 300 beslutningstagere i Skandinavia, I USA gjennomførte RBInteractive Research en undersøkelse med 260 beslutningstagere innen produksjonsindustri, I Benelux gjennomførte Heliview Research en undersøkelse med 144 beslutningstagere.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer