15. June 2010

Prosjektorientert kontraktør velger IFS Applications

En av verdens ledende kontraktører innen engineering og prosjektstyring for olje- og gassindustrien har valgt IFS Applications som selskapets nye forretningssystem. Systemet skal støtte selskapets vekst og bidra til å strømlinjeforme forretningsprosesser i over 20 land. Kontrakten med IFS inkluderer lisenser, vedlikehold og tjenester i tre år til en verdi i området 10-15 millioner Euro, hvorav 2 millioner Euro blir inntekstført i 2. Kvartal.

Implementeringen av IFS Applications er del av selskapets globale strategi og vil støtte selskapets virksomhet som kontraktør i utfordrende, globale forhold. Det nye systemet skal bidra til å styre konstruksjonsarbeidet mer effektivt, strømlinjeforme prosessene og således bidra til videre vekst innen Engineering, Procurement, Construction, Installation (EPCI) segmentet. For å nå dette ønsket selskapet en hel-integrert, prosjektorientert løsning som dekker alle aspekter av virksomheten samt forbedrer prosjektytelse gjennom full kontroll over de fem nøkkel-faktorer for prosjektorienterte virksomheter; risiko, kostkontroll, kontantstrøm, tid og ressurser.

Løsningen inkluderer IFS Applications komponenter for økonomi, distribusjon, prosjekt (prosjektøkonomi og prosjektutførelse), engineering og produkt design, produksjon, vedlikehold, personalhåndtering (HR), samhandlingsløsninger samt business performance.

IFS fokuserer strategisk på leverandører til olje- og gassindustrien og har levert løsninger til denne sektoren i mange år. IFS tilbyr en komplett, integrert og industri-spesifikk løsning som dekker hele livssyklusen til en virksomhet både fra et prosjekt- og utstyrsperspektiv; fra prosjektstyring, innkjøp, materialstyring og fabrikasjon til installasjon. Kundene inkluderer Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Dresser-Rand, Yantai Raffles, STX Europe, Seawell, Apply Sørco, APL, Hertel, Bergen Group Rosenberg, BWO og Hamworthy Gas Systems.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer