2. September 2010

Reinertsen velger IFS

Reinertsen, en av Nordens ledende EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation) kontraktører innen olje- og gassbransjen, har valgt deler av IFS Applications for EPCI Contractors for bedre styring, kontroll og kvalitet i sine onshore- og offshoreprosjekt. Implementeringen av IFS-løsningen er en del av konsernets vekststrategi og systemet skal blant annet forberede selskapet for nye oppdrag.

Reinertsen var i utgangspunktet en rendyrket ingeniørvirksomhet med blant annet fokus på rørledninger innen olje- og gassindustrien i Norge, men har i løpet av årene vokst til å bli en av Nordens ledende leverandører av konsulenttjenester og entrepriser. I dag har konsernet over 2000 ansatte og leverer heldekkende EPCI- og V&M–prosjekt (vedlikehold og modifikasjon) til blant annet oljeplattformer og raffinerier over hele Skandinavia og Russland. Nylig inngikk Reinertsen en ramme kontrakt med Statoil om vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel med en verdi av 4 milliarder kroner.

En prosjektorientert virksomhet som Reinertsen er avhengig av å kunne kontrollere risiko, kostnad, likviditet, ressurser og tid på en effektiv måte. Løsningen fra IFS inkluderer IFS Engineering Register og IFS Asset Information Integration Manager, som samler all detaljert konstruksjonsdata sentralt og gjør det mulig å benytte denne i blant annet innkjøpsprosesser samt ekstern datautveksling. I tillegg leveres effektive rapporteringsvektøy for prosjektstatus på konstruksjonsdata. IFS Applications for EPCI Contractors støtter forretningsprosesser innen konstruksjon, kontraktshåndtering, prosjektstyring, innkjøp, håndtering av underleverandører, dokumentstyring, økonomi, materialstyring, montering, personalhåndtering og ettermarked. Løsningen inneholder også CAD-interface og standardintegrasjoner mot planleggingsverktøy. Med en felles Engineering løsning oppnår Reinertsen bedre styring av prosjekter, færre feilkilder samt en mer produktiv og motiverende arbeidssituasjon for de ansatte. 

─ I olje- og gassbransjen ser vi nå tydelige tegn på at markedet innhenter seg etter lavkonjunkturen. Allerede til høsten venter nye storprosjekt, og med bransjeløsningen IFS Applications for EPCI Contractors, er vi godt forberedt slik at vi kan levere EPCI-prosjektene enda mer effektivt, sier Geir Suul, Direktør Forretningsutvikling i Reinertsen.

Implementeringen av IFS-løsningen forventes å være klar før årsskiftet 2010/2011 og IFS konsulenter arbeider nå med å implementere og integrere IFS Applications mot Reinertsens dokumenthantering,  og logistikksystem.
─ Vi valgte IFS Applications ettersom systemet er bygget på en åpen, SOA-basert arkitektur med frittliggende komponenter, hvilket gjør implementeringen raskere, rimeligere og enklere enn hva IFS’ konkurrenter kunne tilby. IFS har dessuten betydelig kunnskap om implementering og integrasjon, noe som var avgjørende for at å oppnå en effektiv utrulling hos oss, sier Geir Suul.

─ I IFS har vi i mange år samarbeidet med kundene for å ta frem fleksible løsninger med den funksjonalitet EPCI-kontraktørene trenger for å effektivisere sin virksomhet og agere raskt for å møte markedets behov. Kontrakten med Reinertsen bekrefter at vi er på rett vei, sier Glenn Arnesen, Adm Dir i IFS Scandinavia.
IFS fokuserer på olje- og gassindustrien og har gjennom flere år levert løsninger til denne. IFS tilbyr en komplett, integrert bransjeløsning som håndterer hele prosjektets livssyklus fra konstruksjon, prosjektstyring, innkjøp, materialestyring og fabrikasjon til installasjon. Blant kundene på norsk og britisk sokkel finnes teks Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Apply Sørco, Dresser-Rand, STX Europe, Seadrill, Seawell, NCA , Hertel Group, Bergen Group Rosenberg, BWO, Hamworthy Gas Systems og Harland and Wolff.

Om Reinertsen

Reinertsen tilbyr leveranser innen markedsområdene olje & gass, industri, bygg & anlegg og samferdsel. Reinertsen leverer tjenester i hele verdikjeden, fra prosjektutvikling, til utførelse, installasjon og drift.

Reinertsen er en av de større aktørene i Norge innen sine markedsområder med over 2000 medarbeidere og en omsetning på 3,3 milliarder kroner. Selskapet er lokalisert i Trondheim, Orkanger, Oslo, Bergen, Bodø, Gøteborg, Stockholm, Stenungsund, Malmø og Murmansk.

I over 60 år har Reinertsen vært med på å løse og gjennomføre store utbygningsprosjekter, både til lands og til havs. Ved å jobbe i tverrfaglige team, utnytter selskapet kompetanse og erfaring fra de ulike fasene i hele verdikjeden, derfor jobber selskapets sterke ingeniørmiljø tett sammen med fagarbeidere innen fabrikasjon, installasjon og entreprenør. Slik bidrar Reinertsen til å skape økte verdier for kundene, samtidig som medarbeiderne får interessante utviklingsmuligheter.

For mer informasjon – se www.REINERTSEN.com.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer