16. September 2010

Integrerte prosjektløsninger etterlyses, viser undersøkelse

På oppdrag av IFS har International Project Management Association (IPMA) gjennomført en global undersøkelse blant prosjekt- og toppledere i fem regioner – Storbritannia, USA, Australia, Benelux og Skandinavia. Undersøkelsen viser generelt manglende tillit til at IT gir nødvendig innsikt og kontroll i prosjektets livssyklus og man etterlyser bedre integrasjon med forretningssystemet.

Hovedfunn:

  • 72 % av CEO/ COO og prosjektledere ser prosjektstyring og –kontroll som forutsetning for vekstmuligheter.
  • Tross dette, kun 11 % av CEO/ COO og prosjektledere mener de styrer kritiske prosjekt optimalt.
  • Kun 25 % oppgir at prosjektløsningen er fullt integrert med forretningssystemet og bare 12 % av virksomhetene anser de har nødvendig informasjon tilgjengelig til å styre prosjekt effektivt. Dette til tross for at integrasjon av IT-system og tilgang til data i sanntid identifiseres som viktigste investeringsområde fremover.

Undersøkelsen viser også at lavkonjunkturen setter nye krav til prosjektorienterte virksomheter; 66 % av respondentene mener prosjektløsninger har fått høyere prioritet i selskapet som følge av dette.

─ Endring ligger i prosjektets natur, og vi vet fra mange års erfaring med prosjektorienterte virksomheter at forretningssystemets evne til fleksibilitet og skalerbarhet i er vesentlig for vellykket prosjektstyring, sier Alastair Sorbie, IFS CEO. I et holistisk perspektiv, der fullstendig innsyn, kontroll og kunnskap fra all relevant data er tilgjengelig i sanntid, er dette nødvendig for å styre forretningskritiske prosjekt således også for virksomhetens videre vekst.

Blant respondentene var det enighet om at de viktigste faktorer for vellykket prosjektledelse er effektiv ressursplanlegging (55 %), integrerte forretningssystem (52 %) og tilgang til data i sanntid (47 %). Disse svarene speiler respondentenes prioriteringer for fremtidige investeringer, der 49 % oppgir integrasjon av IT-systemer som høyeste prioritet. Nettopp integrasjon er avgjørende for å få nødvendig oversikt.

─ En prosjektleder som ikke har full oversikt over hva prosjektdeltakere eller andre virksomhetsfunksjoner gjør, har planlagt eller bestilt, vil ikke kunne gi et korrekt fremtidsbilde for prosjektet hver måned. Manglende kontroll på kritiske prosjekt representerer risiko for potensielt hele virksomheten. For å unngå dette, bruker mange virksomheter enorme ressurser på å samle informasjon ved hjelp av et antall ulike system. Dette er verken effektivt eller holdbart i lengde, og kan enkelt løses ved å bruke ett, integrert forretningssystem for prosjektstyring, som IFS Applications, sier Alastair Sorbie.

IPMA, som har gjennomført undersøkelsen, anser at resultatene stemmer med de tilbakemeldinger IPMA jevnlig får fra sine Project Management Associations, og at den tydeliggjør at effektiv prosjektledelse utgjør et vesentlig bidrag til leveringspresisjon, kostnadskontroll og fremtidig vekst.

─ Disse nye funn viser det faktum at selv om prosjektledelse er et kritisk forretningsområde, er mange virksomheter usikre på hvorvidt de har det som skal til for å levere prosjekter effektivt og i tide, sier professor Brane Semolic, Styreleder for IPMA’s Research Management Board.

Undersøkelsen er gjennomført blant 273 respondenter i USA, UK, Australia, Skandinavia og Benelux. Respondentene består av 49% CEO/COO og 51% prosjektledere innen bransjene energi, telekom, olje & gass, bygg & anlegg samt produksjon. For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt IFS.

Om IPMA

IPMA ® er en verdensomspennende, ideell organisasjon innen prosjektledelse som utgjøres av mer enn 50 prosjektledelsesforeninger. IPMA ® arbeider aktivt for å fremme prosjektledelse hos bedrifter og organisasjoner i hele verden. For å øke bevisstheten omkring yrket, sertifiserer IPMA prosjektledere, gir pris til fremgangsrike prosjektgrupper og forskningsprosjekt samt gir ut et antall ulike publikasjoner om prosjektledelse.

For mer informasjon – se www.IPMA.ch

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer