24. September 2010

Solenergiselskapet Torresol Energy velger IFS Applications

Torresol Energy, a leader in the concentrated solar power (CSP) sector, has selected IFS Applications to manage the entire lifecycle of its engineering projects and to maintain its solar thermal energy plants.

Torresol Energy, et ledende selskap innen konsentrert solenergi har valgt IFS Applications for å håndtere hele livssyklusen for sine prosjekter og for å vedlikeholde sine solenergianlegg.

Torresol Energy har som mål å bli verdensledende på solenergi. For hvert eneste prosjekt selskapet gjennomfører brukes ny teknologi, enten det er i Sør-Europa, Nord-Afrika, Midtøsten eller USA. Målet er å gjøre konsentrert solenergi til et økonomisk, økologisk og bærekraftig alternativ til tradisjonelle energikilder.

Torresol Energi gjennomfører for tiden to prosjekter i Spania; Cadiz, sylindriske parabolspeil (CPTC) og Sevilla med et termisk solenergiverk. Prosjektene har en samlet investeringskostnad på nesten 1 milliard euro og vil generere en produksjonskapasitet på 117 MW og 450 GWh / år, tilsvarende et gjennomsnittlig forbruk på 65.000 boliger. Gemasolar i Sevilla er det første prosjektet som vil bli utstyrt med en sentralt beliggende mottakermast og bevegelige speil, kjent som helistater, og blir det første kommersielle kraftverket i verden som bruker denne typen teknologi.

Basert på størrelsen av de planlagte investeringene besluttet Torresol Energi å innføre et forretningssystem for både håndtering av prosjekt og vedlikehold av anlegg og som kan benyttes  over hele verden.

- Vi har valgt IFS Applications for å støtte vår prosjektorienterte forretningsmodell. IFS’  kundebase og erfaring innen energisektoren er imponerende, eksempelvis har IFS levert  vellykkede implementeringer for flere kjernekraftverk og hos verdens største vannkraftverk, Three Gorges, i Kina, sier Manuel Fernandez, CFO i Torresol Energy. Takket være den komponentbaserte teknologien kan vi tilpasse og utvide løsningen etter hvert som vi vokser og investerer i nye prosjekt.

Implementeringen av IFS Applications i Torresol Energy vil skje i to faser over en periode på ni  måneder. Komponenter for økonomi, HR, prosjektstyring, dokumenthåndtering, virksomhetsstyring, vedlikehold og anleggseffektivitet vil bli implementert. I tillegg vil prosjektet også integrere IFS-løsningen med Torresols SCADA-systemer for å støtte prosjekter gjennom hele livssyklusen fra tilbud, planlegging og bygging av anlegg til drift og vedlikehold, uavhengig av lokasjon.

IFS har et strategisk fokus på energibransjen og har gjennom mange år utviklet og levert en ”best practice” integrert bransjeløsning som inneholder ledende funksjonalitet for så vel anleggs- og vedlikeholdsstyring som prosjektledelse.  Løsningen støtter  alle kritiske drifts- og forretningsprosesser; planlegging, design, innkjøp, konstruksjon, prosjektledelse, idriftsetting, virksomhetsstyring og overvåking av anleggseffektivitet, med integrerte applikasjoner for økonomi, logistikk, vedlikehold, kontraktshåndtering, personalhåndtering, etc.

Blant kundene finnes Three Gorges (Kina), National Hydroelectric Power Corporation (India), Hafslund (Norge), Mälarenergi (Sverige), GECOL (Libia), Horizon Utilities (Nord-Amerika), Brookfield Renewable Power (Nord-Aamerika), Kjernekraftsreaktorene OKG (Sverige), PBMR (Sydafrika), og Qinshan Nuclear Power (Kina).

Om Torresol Energy

Torresol Energy, som eies av SENER og MASDAR, ble opprettet med mål om å bli ledende innen konsentrert solenergi (CSP). Deres formål er å fremme teknologiutvikling og utnyttelse av store anlegg for konsentrert solenergi over hele verden med stor solinnstråling: Sør-Europa, inkludert Spania, Nord-Afrika, Midtøsten og sørvestlige USA.

På mellomlang sikt planlegger Torresol Energi å bygge minst to anlegg for konsentrert solenergi per år for å introdusere og teste ny teknologi for å utnytte solenergi som et økonomisk, konkurransedyktig og bærekraftig alternativ til tradisjonelle energikilder. Det primære målet for Torresols forskning er å redusere kostnadene for denne typen kraftproduksjon.
For mer informasjon, se www.torresolenergy.com

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer