30. September 2010

Med 360 Scheduling tilbyr IFS løsning for planlegging og optimering av feltservice

Gjennom oppkjøpet av 360 Scheduling forsterker IFS sin løsning for service og vedlikehold med ny funksjonalitet for planlegging og optimering for teknikere i feltservice. IFS har lang erfaring med å levere forretningssystem til kunder som utfører service og vedlikehold på ulike områder, eksempelvis el- og telenett, bensinpumper, alarmsystem, returautomater og flyledningsutstyr.

Planlegging og optimering for virksomheter med inntil hundretalls serviceteknikere som arbeider ute hos kunder og i geografisk spredte områder blir fort uoverstigelige. Arbeidet går langsommere eller raskere enn planlagt og ofte inntreffer uforutsette hendelser som krever endringer i planlagt rute fra et servicested til et annet. Det skal også hensyntaes at teknikerne ute i feltet har riktig kompetanse for aktuelle oppdrag samt at verktøy og reservedeler finnes tilgjengelig.

Mange servicevirksomheter er i dag dessuten utkontraktert og oppdrag utføres av tredjepart. Oppdragene, som kan være flere tusen hver dag, går ofte direkte fra anleggseierens oppdragshåndteringssystem til utførerens planleggingssystem. Kontrakten mellom anleggseieren og servicevirksomheten regulerer responstid, tilgjengelighet, kvalitet og lignende. Avvik innebærer ofte bøter eller redusert betaling og dertil kommer ytterligere faktorer som kan påvirke planleggingen. Er det lønnsomt å ta en ekstra jobb på veien hvis det medfører spart reisetid men samtidig ikke-oppfylt responstid hos neste kunde?

– Ved å legge 360 Scheduling til IFS Applications vil kundene kunne nyttiggjøre en integrert og global løsning for optimering av feltarbeid. Løsningen gir kundene mulighet til å definere scenarier for kostnadsoptimering eller levere beste mulige kundeservice for full kontroll over servicenivå og lønnsomhet, sier Thomas Säld, VP produktutvikling i IFS.

Nøye ruteplanlegging for å minimere miljøeffekter kan veies mot vilkår i servicekontrakten. Effekten kan analyseres i ytelsesindikatorer (KPI) eksempelvis produktivitet, gjennomsnittlig reisetid pr aktivitet og ressursutnyttelse. Om selskapets mål eksempelvis er 80 % ressursutnyttelse og 90 % oppfyllelse av vilkår i servicekontrakten vli KPI-monitoren reagere om disse mål ikke oppfylles mot en fastsatt prosentsats.
360 Scheduling har et grensesnitt basert på XML Web Services og kan gjøres tilgjengelig via Internet som en skytjeneste. Dette innebærer at virksomheter som ikke kjører IFS Applications eller mindre virksomheter kan utnytte tjenesten og begynne optimere sine feltaktiviteter for bedre å møte sine kunders krav og forventninger.

Service- og installasjonsbransjen er blant IFS’ fokuserte bransjer. IFS tilbyr et komplett og integrert forretningssystem som håndterer hele livssyklusen for kunder, kontrakt, maskiner og annet utstyr. Med IFS Applications kan virksomheter forbedre sine forretningsprosesser gjennom å effektivisere samarbeidet med kunder, leverandører og underleverandører. IFS Appalications omfatter løsninger for ressursplanlegging og optimering, service- og leveranseavtaler, reservedelshåndtering, mobile løsninger for serviceteknikere samt støtte for servicenivåavtaler. Alt er integrert med økonomistyring, innkjøp, produksjon og personalhåndtering. Blant IFS’ kunder i bransjen finnes Hertel, Debut Services, Niscayah, eps, Schultess Maschinen AG, Dalkia, Anticimex, Eltel Networks, Infratek, Gilbarco Autotank og Tomra.

Om 360 Scheduling

360 Schedulings har sine røtter innen kompleks numerisk analyse og selskapet har lenge hatt en sterk kobling til Nottingham University. I løpet av 1990-talet utviklet selskapets gründere en sofistikert kart- og planleggingsløsning for redningstjenesten. Systemet bidrog til at brannvesen, politi og ambulanse kunne utnytte ressursene mer effektivt. Et resultat av systemet er eksempelvis at ambulanser kan være klare i nærheten av steder der behov kan forventes i stedet for å vente på stasjonene.

360 ble grunnlagt i 2002 med formål å utvikle sin verdensledende kompetanse innen software planleggigsverktøy til en moderne plattform med fokus på feltservice. Med moderne webteknologi kan nå alle virksomheter som arbeider med mobil arbeidskraft, uansett størrelse, dra nytte av 360’s planleggingsløsninger. 360-teamet består fortsatt av matematikere, planlegginseksperter og feltservice-spesialister og har sitt hovedontor i Strelley Hall, i utkanten av Nottingham.

For mer informasjon – se www.360scheduling.com

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Group Senior Vice President Business Development Fredrik vom Hofe

Phone: 46 733 453046

Contact Fredrik vom Hofe