27. October 2010

IFS leverer sterkt tredje kvartal

Fortsatt økning i lisensinntekter og resultat

EBIT for kvartalet økte 105% til SEK 39 millioner og lisensinntektene økte 13% justert for valutaeffekter. Resultatet for årets første ni måneder ble forbedret med nærmere 50% til SEK 65 millioner. Fokus på kunder innen bransjer som fornybar energi, olje og gass, infrastruktur, sikkerhet og forsvar fortsetter å gi fremgang for IFS. 

IFS offentliggjorde i kvartalet oppkjøpet av produktselskapet 360 Scheduling, selskapets tredje oppkjøp på tre år.

Nøkkeltall:

  • Lisensinntektene ble SEK 99 millioner (90),en økning på 13% justert for valutaeffekter
  • Support- og vedlikeholdsinntektene ble SEK 201 millioner (196), en økning på 6% justert for valutaeffekter
  • Nettoomsetningen ble SEK 612 millioner (581)
  • EBIT ble forbedret 105% til SEK 39 millioner (19)
  • Identifiserte forretningsmuligheter lisenser (pipeline) økte 12%
  • Kontantstrøm etter investeringer i årets første ni måneder ble forbedret til 164 Mkr (90) og endte på SEK 260 millioner på rullerende 12 måneders basis

To viktige kontrakter innen fly og forsvar ble signert i løpet av kvartalet. En europeisk forsvarsorganisasjon inngikk, i samarbeid med en global IFS partner, avtale om kjøp av IFS Applications lisenser til en verdi av USD 5 millioner. Den amerikanske luftfartsmyndigheten, Federal Aviation Administration (FAA), valgte IFS Applications som løsning for logistikk og vedlikehold, reparasjon og drift (MRO) innen hele trafikkledningssystemet U.S. National Airspace System (NAS). Foruten disse ble det inngått avtaler med flere nye og eksisterende kunder om oppgraderinger og utvidelse av løsninger.

Den 30. september offentliggjorde IFS og eierne av 360 Scheduling Ltd en avtale om kjøp av 100% av selskapets aksjer. Oppkjøpet vil styrke IFS’ markedsposisjon ytterligere innen service- og anleggsbransjen, spesielt hva gjelder styring og optimering av feltarbeid. 

─ Gjennom oppkjøpet av 360 Scheduling bekrefter vi på vår uttalte vekststrategi og vokser i et av våre viktigste markedssegment. IFS har nå ca en milliard svenske kroner i likvide midler og uutnyttede kreditter hvilket gjør det mulig for oss å fortsette eksikvere på vår vekststrategi, sier Alastair Sorbie, IFS CEO.
Også i Norge fortsetter veksten for IFS.

─ Utviklingen er meget positiv. Tredje kvartal 2009 var et rekordkvartal for oss, likevel økte vi omsetningen ytterligere i Q3 2010. Aktiviteten i markedet er høy og vi har høye forventninger til vårt nye brukergrensesnitt, IFS Enterprise Explorer, som vår norske kunde Kitron gikk i drift med i kvartalet, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.

Utsiktene for året som helhet er uforandret. For 2010 forventes en viss organisk vekst, ikke inkludert effekter fra oppkjøp og valutavariasjoner.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen