17. November 2010

IFS oppgraderer og utvider SCAs vedlikeholdsløsning

IFS har fått i oppdrag av papirfabrikken SCA Ortviken og massefabrikken SCA Öststrand å oppgradere og utvide IFS Applications for å oppnå økt effektivitet, bedre tilgjengelighet og kvalitet i produksjonen. Fabrikkene har benyttet IFS Applications som vedlikeholdsystem siden 1994/2002. Avtalen omfatter oppgradering, lisenser for nye komponenter samt konsulent-tjenester.

Det nye systemet innebærer

  • Bedre standardfunksjonalitet gjennom å utnytte nye versjoner tilpasset papir- og massebransjen, eksempelvis støtte for Standard Solutions Group, SSG
  • IFS Enterprise Explorer (IFS EE), IFS’ nyeste brukergrensesnitt
  • Mobile terminaler for serviceteknikere
  • Bedre integrasjon av Ortviken og Öststrand hvilket gir lavere kapitalbinding og bedre eksekvering og optimering av innkjøpsprosessen
  • Forbedret planlegging av vedlikeholdsvirksomheten

Prosessindustri for papir og masse er avhengig av høy innovasjonsgrad for å være konkurransedyktig. Investeringer for forbedring av papirmaskinene gjør at de kan kjøres med stadig høyere hastighet samtidig som kvaliteten beholdes og svinn minimeres. Dette stiller store krav til systemet som håndterer planlegging, styring og overvåkning av produksjonsprosessen.

─ Det var naturlig å fortsette med IFS Applications, sier Pär Eriksson, vedlikeholdssjef i Ortvikens papirfabrikk. IFS’ konsulenter forstår vår bransje og vi setter stor pris på IFS’ kontinuerlige investering i utvikling av systemet for tung prosessindustri der effektivt vedlikehold er selve grunnlaget for lønnsom produksjon.

Prosessindustri er en av IFS’ fokuserte bransjer. IFS leverer bransjespesifikk funksjonalitet for virksomheter innen papir- og masseindustri samt metallindustri men også til kjemiindustri og matproduksjon. IFS Applications for prosessindustri tilbyr komplette, integrerte løsninger for vesentlige forretningsprosesser gjennom anleggets og produktets livssyklus, produksjonseffektivitet (TAK), funksjonstilpasset vedlikehold (RCM), kundesystem (CRM), verdikjedestyring (SCM), prosjekt, økonomi og personalsystem (HR).

Blant IFS’ kunder innen den tunge prosessindustrien finnes Holmen Paper, Peterson, Iggesund, Billerud, Rottneros, Crane, De La Rue, SSAB, Hutmen og Nucor Corp. Andre kunder innen prosessindustri inkluderer DuPont, Jotun, Flint Group, Pepsi Shanghai, Akzo Nobel, Becker Acroma, Becker Industrial Coating, Willamette Valley Company, Dyrup, Heaven Hill Distilleries Inc, Nature’s Path, Chingford Fruit, Bridor, Cloetta och Kettle Foods.

Om SCA Graphic Sundsvall AB

Ortvikens produserer bestrøket trykkpapir, LWC og avispapir på fire maskiner. Fabrikken er kvalitstssertifisert etter ISO 9001 og miljøsertifisert etter ISO 14001. SCA Ortviken har også sporbarhetssertifikat etter FCS og kan produsere FSC-sertifisert avispapir og bestrøket trykkpapir. Produksjonskapasiteten er 870.000 tonn papir og fabrikken har 900 ansatte.

Östrands har 380 ansatte og produserer 420.000 tonn klorfri sulfatmasse. Omtreng halvparten brukes i SCA’s egen produksjon av hygiene- og trykkpapir. Resterende selges til eksisterende kunder. SCA Östrand produserer også 80.000 tonn kjemisk termomekanisk masse - CTMP – for blant annet hygiene- og forpakningsprodukter.

For mer informasjon – se www.SCA.com

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Frédéric Guigues

Phone: +46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues