22. February 2010

IFS integrerer karttjenesten Microsofts Bing Maps for å muliggjøre økt effektivitet hos servicevirksomheter

IFS levererer i samarbeid med Microsoft den nye løsningen IFS Virtual Map™, et nytt planleggingsverktøy for servicevirksomheter. Gjennom en integrasjon med Microsofts karttjeneste Bing Maps for Enterprise kan all informasjon om pågående og planlagte oppdrag automatisk legges over på eksisterende vei- og satellittkart. Dette bidrar til at serviceteknikeren kan optimere sine kjøreruter og bedre planlegge prioritert, uventet arbeid. IFS’ kunde Tomra Systems, som blant annet vedlikeholder returautomater i dagligvarebutikker, har felt-testet IFS Virtual Map™ og gikk i drift med systemet i desember 2009.

For at servicevirksomheter skal kunne forbedre sin kundeservice samtidig som de reduserer kostnader og miljøpåvirkning, er det nødvendig at de på en effektiv måte kan planlegge og visualisere alle oppdrag og respektive kjøreruter. Mikael Ljungmark, Servicesjef i Tomra Systems, fastslår at dette har en klar effekt på selskapets lønnsomhet.

─ Vi vet at butikkene taper kunder så snart en returstasjon for flasker eller bokser er ute av funksjon. Hvert minutt en servicetekniker er forsinket har en direkte følge for butikkens inntjening. Av den grunn er det svært viktig at vi planlegger våre oppdrag nøye. Den nye løsningen bidrar til at vi får best mulig oversikt så vi raskt kan planlegge eller endre våre oppdrag ettersom omprioriteringer må fremkommer, sier Mikael Ljungmark, og legger t il:

─ IFS Virtual Map gir oss innsyn i alle våre serviceteknikeres planlagte oppdrag, kjøreruter og relatert informasjon. Ved å samle all informasjon på et og samme kart kan vi planlegge og prioritere eksisterende arbeid og på denne måten forbedre vår effektivitet og kundeservice. Den økte konkurransen gjør at det ikke lenger er tilstrekkelig å ha de beste produktene eller de beste teknikerne – det er like viktig å kunne gi så effektiv service som mulig samtidig som man reduserer kostnadene. IFS Virtual Map er utviklet for å hjelpe oss med dette.

─ Gjennom å utvikle IFS Virtual Map i samarbeid med våre nåværende kunder har vi lykkes med å ta frem en løsning markedet virkelig har behov for og samtidig kunnet vise til gevinster allerede mens utviklingsarbeidet pågår, sier Martin Gunnarsson, Produktdirektør på IFS. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi i IFS arbeider sammen med kundene for å ta frem nye produkter.

IFS Virtual Map viser tydelig hvordan Software plus Services (S+S) og mash-ups kan brukes for å utvikle innovative løsninger. Dan Matthews, Teknologisjef (CTO) i IFS sier:

─ Tidigere har utviklere måttet begrense seg til enten å utvikle egen software eller integrere et kjøpt produkt med eksisterende løsning. I dag finnes i nye muligheter knyttet til å benytte tjenester på nettet. Gjennom å bruke tjensten Microsoft’s Bing Maps for Enterprise var det mulig for oss å få ut denne innovative løsningen på markedet etter bare noen få måneder.  

─ Microsoft er glad for å kunne bidra til at IFS forbedrer sin serviceløsning gjennom å bruke plattformen Bing Maps for Enterprise, sier Jennifer Forsythe, Markeds- og Partnersjef for Microsoft Bing Maps i EMEA og Asia. IFS’ implemetering av Bing Maps som en integrert service i IFS Applications er et bra eksempel på hvordan plattformen kan brukes som en del av en Software plus Services (S+S) modell for å drive effektivitet og lønnsomhet.  

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Martin Gunnarsson

Phone: +46 36 570 32 63

Contact Martin Gunnarsson