16. November 2009

IFS lanserer løsningen Advanced Planning Board for økt kontroll over produksjonsressursene

Advanced Planning Board (APB), som allerede er i drift hos skiprodusenten Völkl, er et kraftfullt planleggingsverktøy med et ”dashboard”, en grafisk presentasjon, som gir planleggeren en bred oversikt og kontroll over ressursfordelingen i produksjonsprosessen. APB viser belegget i verkstedet, hjelper til med å forberede parallelle fremstillingsordrer, forutser konsekvenser av forstyrrelser i forsyningskjeden samt forenkler planleggingen så kritiske leveranser skjer i tide.

Produksjonsbedrifter befinner seg i en sterk konkurransesituasjon og det er således viktigere enn noensinne å på en effektiv måte fordele begrensede ressurser og materiell for å effektivisere forsyningskjeden, optimalisere produksjonen og kontrollere kostnadene. Planleggingsprosessen i fremstillingsindustrien er ofte veldig kompleks med materiell og ressurser koblet tll en mengde fremstillingsordrer innen ulike produksjonsgrupper. Ofte savnes et tydelig bilde av hvordan forandringer i tidsplanleggingen påvirker lønnsomheten for andre produksjonsordrer såvel som for bedriften som helhet.

Kunder kan gjennom å bruke APB sammen med IFS Applications lage nøyaktige prognoser på  mengden materiell, personell og maskiner som trengs for å kunne håndtere flere ulike produksjonsordrer parallellt og på denne måten effektivisere flyten og håndtere kritiske flaskehalser.  Et nytt dashboard har ikoner for å illustrere ulike produksjonsmoment og gir en grafisk oversikt av virksomheten og antall tilgjengelige ressurser. En unik ”dra-og-slipp” funksjonalitet bidrar til at brukeren kan skjemalegge og bytte ressurser etter behov og på denne måten optimalisere maskinbruken samt se til at forstyrrelser i forsyningskjeden ikke forsinker leveransetiden.

Med APB kan brukeren simulere en rekke ulike situasjoner og forstyrrelser og deres påvirkning på virksomheten. Gjennom å simulere effekten av alt fra maskinhavarier til minsket bemanningskapasitet kan planleggeren skape beredskapsplaner før et problem oppstår og kan således raskt tilpasse seg forandrede markeds- og kundebehov.

IFS-kunden Völkl, en tysk skiprodusent, hadde behov for en løsning som kunne bidra til optimalisert bruk av kostbare verktøy og maskiner. Völkl har under forstudien, utviklingen og testingen samt implementeringen hatt et tett samarbeid med IFS’ utviklingsavdeling. I dag er løsningen driftsatt og Völkl har nå mulighet til å  planlegge sin produksjonslinje et år i forveien.  Alle innkommende vareordrer er koordinert med salg og innkjøpsavdelingen for å muliggjøre simultanplanlegging og for å sikre at sluttproduktet alltid levereres til riktig tid.

─ Alle bedrifter er under press når det gjelder å forbedre produktiviteten og bruke tilgjengelige ressurser best mulig, sier Gerold Fath, IT sjef, og Franz Ederer, Produksjonsplanleggingssjef på Völkl. Et felles syn på planleggingsprosessen er nødvendig for at vi skal kunne ta riktige beslutninger rundt leveransekapasitet, både når det gjelder eksisterende bestillinger og nye forretninger, samt effektivt kunne håndtere vår ressursfordeling. APB har gitt våre prosjektledere bedre innsyn i prosjektene og det har medført at de på forhånd kan planlegge for driftsforstyrrelser. Det innebærer at de raskt kan omdefinere og tilpasse sin strategi og på denne måten maksimere produksjonen.

─ Man sier gjerne at ’mislykkes du med at planlegge så planlegger du for å mislykkes’, sier IFS’ konsernsjef Alastair Sorbie. Samtidig kan det være vanskelig å planlegge nøyaktig i dagens rådende klima. Mange produksjonsbedrifter er samtidig under stort press for å klare leveransetider og spesifikasjoner eller kundens krav endres under prosjektets gang. Med Advanced Planning Board, lanserer IFS et brukergrensesnitt designet i samarbeid med våre kunder med formål å bidra til oppnåelse av den kostnads- og virksomhetseffektiviteten som kreves for å overleve lavkonjunkturen og kunne satse på framtiden.

─ Völkls engagement under forstudiet, utviklingen og testingen har vært til uvurderlig hjelp for at vi har kunnet utvikle et verktøy som drastisk kan forbedre produksjons- og kostnadseffektiviteten hos våre kunder innen fremstillingsindustrin, avslutter Sorbie.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer