21. December 2009

IFS får ordre verdt over 34 millioner fra europeisk telekomselskap

IFS og et ledende europeisk telekomselskap har inngått avtale om økt bruk av IFS Applications for selskapet. Avtalen er verdt over 34 millioner SEK og omfatter lisenser og vedlikehold.

IFS’ løsning skal støtte telekomselskapets interne prosesser for således å øke effektiviteten og forbedre selskapets konkurransekraft. Ordren omfatter en økning av antallet brukere i selskapet.

Energi og telekom er en av IFS’ fokuserte bransjer. IFS tilbyr kunder ledende funksjonalitet for anleggs- og produktlivssyklushåndtering i en helt integrert løsning spesielt tilpasset for energi- og telekomselskaper. En bred kundebase verden over bidrar til at IFS Applications er vel utprøvd hos mange av verdens største kraftselskap, nasjonale høyspenningsnett og nettserviceselskap. IFS støtter alle kritiske virksomhets- og forretningsprosesser; planlegging, konstruksjon, innkjøp, bygging/prosjektstyring, idriftssetning, virksomhetsstyring og opppfølging av anleggseffektivitet, med integrerte applikasjoner for økonomi, logistikk, vedlikehold, kontraktshåndtering, personalhåndtering med mer.

Basert på IFS Applications’ kostnadseffektivitet og skalerbarhet benyttes forretningssystemet både for brede helhetsløsninger og i spesialiserte løsninger. Den dype funksjonaliteten, fleksible arkitekturen og IFS’ erfarne konsulenter har gjort at IFS Applications benyttes av ledende energi- og telekomselskap som Three Gorges (Kina), National Hydroelektric Power Corporation (India), France Telecom, Qinshan Nuclear (Kina), Shell Lanka, TenneT (Nederland) og Statnett (Norge), Vattenfall (Sverige), BiWater (Storbritannia), BSKyB (Storbritannia) og Indah Water (Malaysia).

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer