5. May 2009

IFS og Saab inngår strategisk partneravtale

IFS og Saab har inngått en unik samarbeidsavtale om at IFS Applications skal bli en del av den supportløsning Saab tilbyr markedet. Den første, store kontrakten som håndteres innenfor samarbeidsavtalen er IT-støtte til flysystemet SK60, der Saab har et helhetsansvar for drift og vedlikehold.

Samarbeidet innebærer at Saabs supportenhet, foruten å bruke IFS Applications til egne interne prosesser, også i ulike forretningsmodeller tilbyr kundene et bredt spekter tjenester knyttet til IT og informasjonshåndtering. Dette innebærer at Saab som supportintegrator i samarbeid med IFS kan installere system hos kundene sine og levere denne tjenesten som en driftstjeneste eller som et ansvar innenfor rammen av sitt eget interne system.

Kundene, som har sin virksomhet innenfor alt fra sivilfly og sivil sikkerhet til militært forsvar, etterspør i økende grad helhetsansvar fra leverandøren som inkluderer vedlikehold og reservedelslogistikk under hele livssyklusen til produktene. Det er ofte produsenten som utfører dette. Saab, som i tillegg til egne produkter og system også arbeider med andre produsenters produkter i samarbeid med disse, opplever at kravene til IT-støtte øker. Et eksempel SK 60-kontrakten, som Saab nylig fikk med den svenske forsvarsmakten. Kontrakten har en verdi på ca SEK 900 millioner for Saab og betyr at Saab vil være hovedansvarlig for drift, vedlikehold og support av det svenske flyvåpenets samtlige SK 60-fly frem til halvårskiftet 2017. Saab sikrer dermed at systemet er flysikre og tilgjengelig i henhold til Forsvarsmaktens behov på skvadronene.

— Vi bearbeider nå en rekke andre muligheter, både hva angår militære og sivile myndigheter og har sammen med IFS etablert en organisasjon som skal utføre felles markedsaktiviteter, salgsarbeid og utvikling, sier Göran Kristoffersson, leder forretningsutvikling i Saab Aerotech. Vårt anslag går ut på at markedet for denne typen tjenester og produkter innen systemstøtte for vedlikehold og reservedelslogistikk har en verdi på mellom 1,6 til 3 milliarder kroner (SEK) i løpet av de kommende ti år.

Den mest rendyrkede formen for utkontraktert vedlikehold kalles internasjonalt ”power by the hour” eller Performance Based Logistics (PBL). Kundene betaler for eksempel per flytime i stedet for å ha en egen organisasjon med verksteder, teknikere, reservedelslager samt IT- og transporttjenester. Drivkraften er lavere kostnader og økt fleksibilitet ved at tjenesteleverandørene, som ofte også er produsentene, kan utnytte sin spesialistkompetanse og sine anlegg og dermed få realisert stordriftsfordeler.

— Det er gledelig å bli del av den første, store PBL-kontrakten i Sverige, sier Glenn Arnesen, adm dir IFS Scandinavia. Vi har lenge arbeidet med denne typen løsninger for leverandører til det engelske og amerikanske forsvaret og kan nå i samarbeid med Saab tilby svenske myndigheter en vel utprøvd løsning i kommende PBL-kontrakter. Potensialet for effektivisering og besparelser er stort.

Fly og forsvarsindustrien er en av IFS’ fokuserte bransjer. IFS Applications’ funksjonalitet for produksjon samt vedlikehold og service innen fly- og forsvarsindustrien kompletteres med IFS’ helt integrerte løsning for prosjektstyring og produktdatahåndtering (PDM). IFS er markedsleder innen løsninger for vedlikehold, håndtering av bevegelige enheter samt logistikkstyring innen fly- og forsvarsindustrien.

IFS’ kunder innen fly og forsvar inkluderer det britiske, norske og amerikanske forsvaret samt Eurofighterkonsortiet. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre leverer IFS løsninger til produsenter som General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab og GE Transportation.

Pressemelding om kontrakten vedrørende Saab Aerotech’s interne system ble publisert 22. desember 2008. 

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder  i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Saab’s Press Centre, Phone

Phone: +46 734 180 018

Contact Saab’s Press Centre, Phone