3. July 2009

Huf Hülsbeck & Fürst velger IFS Applications for å konsolidere sin globale virksomhet

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co (Huf), en ledende leverandør av mekaniske og elektroniske låsesystemer, sikkerhet og immobiliseringsløsninger til bilindustrien, vil implementere IFS Applications for å konsolidere og strømlinjeforme sine forretningsprosesser på verdensbasis. Som en del av avtalen vil IFS levere en integrert løsning og ekstra rådgivningstjenester med en forventet samlet verdi på 4 millioner Euro.

Huf valgte IFS etter å ha gjennomført en vurdering av et antall konkurrerende løsninger. IFS Applications hurtige og enkle implementering, de lave totale eierkostnadene samt det strategiske partnerskapet var nøkkelfaktorer for å velge IFS. Huf har virksomheter i 13 land over hele verden og avdekket raskt behovet for en smidig og fleksibel løsning som kunne konsolidere deres virksomhet på verdensbasis.

– Vi ble imponert over IFS' bransjekompetanse og deres forståelse av vår virksomhet som er avgjørende for det langsiktige forholdet vi nå går inn i. IFS viste en sterk vilje til å hjelpe oss oppfylle våre forretningsmål, både på kort sikt for å vise umiddelbar effekt og i fremtiden, sier Thomas Grabowski, administrerende direktør ved Huf.

IFS vil levere en integrert løsning som vil gi Huf bedre innsikt i en rekke områder på tvers av virksomheten inkludert finans, engineering, salg, distribusjon, produksjon og HR. Løsningen konsoliderer flere ulike databaser til en sentral plattform og gir Huf et komplett styringssystem for alle organisasjonene innenfor Huf gruppen. Huf gruppen inkluderer 16 datterselskaper over hele verden.

Når løsningen er implementert vil brukerne få tilgang til og dele en database med nøyaktig og oppdatert visning av informasjon i sanntid. Dette vil forenkle og effektivisere beslutningsprosesser, forbedre driftseffektiviteten samt redusere tid til markedet.

– Bilindustrien endrer seg raskt, og selskapene må kunne reagere raskt på disse utfordrende markedsforhold. Med IFS Applications kan vi gi våre ansatte i hele bedriften enkel tilgang til nøyaktig, kritisk forretningsinformasjon for å bedre håndtere kostnader, utfordringer og muligheter, sier Thomas Grabowski.

– Bilindustrien er under enormt press, og opererer under de tøffeste markedsforholdene på flere tiår. Virksomheter som tar proaktive tiltak for å øke fleksibilitet, redusere kostnader og effektivisere virksomheten vil være bedre rustet for å lykkes og vokse etter hvert som markedet bedres, sier IFS AB konsernsjef Alastair Sorbie.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder  i 2008.

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer