11. February 2009

Polske Naval Shipyard fortsetter å strømlinjeforme virksomheten med IFS Applications

IFS har påbegynt fase 2 i implementeringen av IFS Applications hos Naval Shipyard Gdynia SA i Polen. Prosjektets første fase, som ble fullført i mars 2008, har allerede gitt verftet fordeler i form av reduksjoner i både kostnader og leveringstider.

Naval Shipyard Gdynia SA er involvert i vedlikehold, bygging, reparasjoner, konverteringer og modernisering av det polske Sjøforsvarets fartøyer, fiskefartøy, kommersielle samt tekniske fartøy. Selskapet konstruerer også spesialutstyr, produkter og reservedeler. I tillegg tilbyr verftet spesielle tjenester i forbindelse med dokking, utforming, underleveranser, videreformidling, lagring og testing av fartøy.

Behovet for nytt forretningssystem meldte seg ettersom verftet opplevde økende oppdragsmengde og et påfølgende behov for effektivisering og bedre kontroll. Valget falt på IFS etter en samlet vurdering der funksjonaliteten i IFS Applications’ for prosjektorientert virksomhet samt IFS’ tilstedeværelse og erfaring med implementeringer i Polen veide tungt. Etter å ha implementert systemet hos ca 40 skipsverft globalt, er Naval Shipyards meget fornøyd med IFS’ kompetanse på bransjens utfordringer.  

Implementeringsprosjektet foregår i to faser. I den første fasen, fra mai 2007 til mars 2008, implementerte IFS komponentene økonomi, innkjøp og materiellstyring, personalsystem/HR og lønn. Fase 2 omfatter komponentene salg & markedsføring, produksjon, prosjektledelse, dokumenthåndtering og vedlikehold. Foreløpig er det 450 brukere av IFS Applications ved Naval Shipyard Gdynia SA.

Annen fase i prosjektet er planlagt fullført annet halvår 2009.

Verftet har allerede rapportert en rekke fordeler fra bruken av IFS Applications. Kostnader knyttet til kjøp og oppbevaring er redusert vesentlig – likeledes tiden fra bestilling til levering.

IFS Applications tilbyr løsninger for prosjektorienterte virksomheter og blant kundene finnes STX Europa, Austal & Todd Pacific Shipyards, Babcock Engineering Services, Babcock Engineering Services and Fleet Support Ltd, Ursa Shipyards and Uzmar Denizcilik, PT PAL og Stocznia Marynarki Wojennnej S.A.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder  i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer