12. February 2009

IFS og Logica leverer vedlikeholdssystem til SKB

Svensk Kärnbrenslehandtering AB, SKB, har inngått avtale med IFS og Logica om innføring av IFS Applications for vedlikehold av sine anlegg. Logica er hovedleverandør av konsulenttjenester og IFS leverer software lisenser til prosjektet.

SKB er ansvarlig for å håndtere brukt kjernebrensel fra svenske kjernekraftverk. Selskapet driver i dag mellomlageret Clab i Oskarshavn. Et innkapslingsanlegg er planlagt til Oskarshavn og i løpet av 2009 vil SKB beslutte om nytt, endelig deponi skal ligge i Forsmark eller Oskarshavn.

Kravene til sikkerhet, kvalitet, risikohåndtering, teknikkutvikling og dokumentasjon er meget høye og nå da SKB går inn i en mer industriell fase med bygging og drift av store anlegg øker kravet til IT-støtte. SKB vil således innføre IFS Applications med komponenter for vedlikehold, innkjøp, lager og dokumenthåndtering.

I 2007 begynte IFS og Logica å samarbeide om å bearbeide utvalgte bransjer for å øke salg av Logicas konsulenttjenester og IFS Applciations for produksjon, ettermarkedsservice og vedlikehold. I dag samarbeider selskapene om implementering og drift hos kunder som REC, Tomra, Saab, SSAB, Monters, Iggesund og Scania.

— Kontrakten med SKB styrker vårt partnerskap med Logica ytterligere, sier Glenn Arnesen, adm. dir. i IFS Scandinavia. Gjennom vårt samarbeid får kundene økt valgfrihet, tilgang til kompletterende kompetanse og vi drar nytte av Logicas sterke posisjon i Norden.

IFS prioriterer energibransjen og har over 140 kunder med virksomhet innen produksjon, overføring og distribusjon av elkraft. Blant kundene finnes verdens største vannkraftverk Three Gorges (Kina), kjernekraftverkene OKG (Sverige), PBMR (Sør-Afrika) og Qinshan (Kina), netteiere som Svenska Kraftnät (Sverige), Statnett (Norge) og TenneT (Nederland), Vattenfall (Sverige) og Hafslund (Norge). Pålitelig og sikker håndtering av utstyr, anlegg og personell er viktige prosesser i energibransjen, der IFS har levert løsninger i over 20 år.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder  i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer