16. February 2009

Den franske olje- og gass entreprenøren Serimax velger IFS

Serimax, som leverer fullstendige sveiseprosjekt til olje- og gassindustrien, har valgt IFS Applications for å forbedre sine forretningsprosesser gjennom bedre styring av prosjekt under ekstreme forhold. IFS’ erfaring fra energibransjen og EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation) var avgjørende for valget.

Prosjektet startet januar i år i Frankrike og USA og vil bli videreført i resten av konsernet i 2010.

Følgende behov måtte løses av det nye forretningssystemet:

  • Harmonisering av prosesser i konsernet etter fusjon
  • Styring av komplekse prosjekt
  • Håndtering av krav i forbindelse med ekstreme arbeidsforhold

Løsningen ble et konsolidert datastyringssystem fra IFS til å administrere prosjektene og sikre fortsatt vekst. Med det nye systemet kan Serimax enkelt følge opp prosjektene og sømløst integrere prosjekt-informasjonen med konsernets planleggings- og logistikkinformasjon. Samtidig oppnår Serimax økt lønnsomhet gjennom bedre kontroll over utstyr, risiko og tidsfrister, i tillegg til enklere og raskere innsamling av kundefordringer. Serimax får nå kontroll på alle faser i prosjektets livssyklus og støtte til å forbedre kommunikasjonen mellom alle involverte parter.

 “Med IFS Applications kan vi følge alle prosjekt fra salgsfasen til endelig oppgjør, og vi kan enkelt overvåke hvorvidt prosjektene er lønnsomme eller ikke,” sier Jean-Pierre Genoud-Prachex, Information Systems Director i Serimax. "Implementeringen av IFS Applications omfatter alle våre konsern-prosesser globalt og er vår største IT-investering noensinne. IFS Applications gir oss en global oversikt over alle prosjekt med informasjon om fremdrift uavhengig av divisjon. Forbedring i så vel datakvalitet som – tilgjengelighet med IFS Applications vil forbedre vårt utviklingspotensial på alle områder."

“Serimax er nok et eksempel på at IFS’ innsats mot et antall utvalgte bransjer gir resultater. For prosjektorienterte virksomheter som Serimax gir bransjeløsningen fra IFS nødvendig fleksibilitet og funksjonalitet til å lykkes i dagens marked, sier Glenn Arnesen, adm.dir. i IFS Scandinavia.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer