18. February 2009

IFS investerer i Sri Lankas fremtid med utdannelsesprogram

IFS etablerte virksomhet i Sri Lanka i 1997 for å øke sin kapasitet innen forskning og utvikling. Etter å ha rekruttert 26 avgangsstudenter i oppstartsåret, har antall ansatte økt til 635 i 2008. IFS har gjort en rekke tiltak lokalt for å oppnå denne veksten, blant annet gjennom en satsning på stipendordninger til studenter ved universitetene.

I 1997 opplevde IFS sterk vekst og behøvde å øke sin virksomhet og tekniske ressurser – fremfor alt gjennom forskning og utvikling. For å støtte denne veksten med rett ressurser både hva gjaldt kvalitet og kvantitet, bestemte IFS seg for å satse i Sri Lanka.

Sri Lanka hadde en rekke fordeler, delvis på grunn av nærheten til IFS’ ekspanderende virksomhet i Asia, men fremfor alt – til forskjell fra India – fantes det mulighet til å etablere en sterk rekrutteringsprosess i et mindre samfunn. På denne måten kunne IFS tiltrekke seg høyt utdannede personer fra statlige og private universitet, fremfor alt programmerere som snart skulle ta sin eksamen og som, etter endt utdannelse, ville ha samme kompetanse som om de studerte ved et vestlig universitet.

IFS rekrutterer nå fra University of Columbo School of Computing, University of Colombo, University of Moratuwa, University of Kelaniya, University of Peradeniya, University of Ruhuna, Sri Lanka Institute of Information Technology, Asia Pacific Institute of Information Technology og Informatics Institute of Technology.

Mange av dem som begynte i IFS i 1997 arbeider fortsatt i selskapet. IFS har hatt fordelen av meget lav personalomsetning, lojale medarbeidere og tilgang til studenter med meget høy kompetanse. Selskapet har nært samarbeid med flere av Sri Lankas universiteter og tilbyr studentene praksisplass og mentorprogram, bidrar med ideer til prosjekt og støtte for avgangselever og sitter med i flere fakultetsstyrer. IFS utvikler og holder også kurs innen informasjonssystem, databasehåndtering og avansert programmering ved University of Colombo.

For å knytte enda sterkere bånd til universitetsverdenen, har IFS utviklet et stipendprogram som nå er i sitt tiende år. Stipendprogrammet har mottatt hele fire tusen søknader ved samme utlysning, og innebærer at de utvalgte studentene får betalt så vel utdannelseskostnader som utgifter til livsopphold. Disse studentene tilbringer seks måneder på kurs hos IFS, og deler deretter sin tid mellom studiene på universitetet og arbeid hos IFS. Over 90 prosent blir hos IFS etter at stipend-programmet er sluttført. Hittil har 90 studenter gjennomført, eller holder på å gjennomføre, sin utdannelse i IFS’ regi. 

– Vi har valgt å konsentrere vårt samfunnsansvar til utdannelsesområdet – ikke bare fordi vi ser at dette virkelig gir en merverdi tilbake til lokalsamfunnet og den lokale økonomien på lang sikt – men også fordi vi ser at det er et område der vi faktisk kan gjøre en forskjell. For vår del får vi også fordelen av å bidra til at kan få enda flere dyktige og kompetente medarbeidere i fremtiden, sier Thomas Petersson, Senior VP i IFS World.  

IFS økte sitt program for samfunnsansvar etter tsunamien i det Indiske hav i 2004, som rammet Sri Lankas vest-kyst. Blant annet ble over 50 000 mennesker drept og over 510 000 ble hjemløse. Etter å ha fått donasjoner fra ansatte, partnerorganisasjoner og kunder, opprettet IFS et utdannelsesbasert investeringsprogram ettersom mange av deltagerne i stipend-programmet og andre universitetsstudenter hoppet av sin utdannelse som følge av et sterkt press for å hjelpe sin familie økonomisk. IFS blant annet støttet deres utdannelse gjennom å tilby sertifiseringskurs innen IT for studenter og lærere i de berørte områdene. Kursene er gjennomført i samarbeid med Ruhuna University og The Eastern University, og så langt har over 400 slike stipend blitt delt ut.  

– Vi oppdaget raskt hvor sterkt katastrofen påvirket landet og ville gi noe tilbake til det samfunnet som har støttet vårt selskaps utvikling på en så god måte, sier Petersson. I Skandinavia er det en tradisjon at de ansatte får en liten julegave fra arbeidsgiver. Vi er stolte over at mange IFS-ansatte nå velger å gi verdien av sin julegave til utdannelsesfondet på Sri Lanka. Det viser hvor nære bånd vi har og hvor viktig kollegaene på Sri Lanka er for våre skandinaviske medarbeidere.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) ble grunnlagt I 1983. Selskapet utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på 7 hovedbransjer; fly og forsvar, energi og telekom, produksjonsbedrifter, prosessindustri, bilbransjen, handel og logistikk samt anlegg og service. Totalt har konsernet 2,600 ansatte og en omsetning på SEK 2,3 milliarder i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer