25. March 2009

Den finske fargeprodusenten Teknos velger IFS Applications for å modernisere sine forretningsprosesser

Teknos, en av Nordens ledende fargeprodusenter, har valgt IFS Applications for å forbedre kontroll, integrasjon og samarbeid mellom de ulike land i konsernet. Løsningen skal innføres i Finland, Skandinavia, Tyskland, Storbritannia, Polen, Slovenia og Russland.

Teknos har tidligere hatt mange ulike forretningssystem som nå konsolideres til ett – IFS Applications. Således får Teknos lavere kostnader og stordriftsfordeler ettersom IFS Applications håndterer alle forretningsprosesser i konsernet, likeledes standardisering av datastrukturer og prosesser. Teknos’ løsning vil bestå av IFS Applications komponenter for økonomi, logistikk, produksjon, salg og markedsføring, service og vedlikehold, dokumenthåndtering, kvalitetskontroll, e-faktura, virksomhetsstyring samt et grensesnitt til Atrion Intelligent Monitoring for å håndtere regelverk og produktsikkerhet for kjemisk industri.

Teknos valgte IFS etter en samlet vurdering der sterk funksjonalitet i IFS Applications, gode referanser og bransjekompetanse innen fargeproduksjon veide tungt.

— Vi vurderte flere løsninger fra ulike leverandører som arbeider innenfor vår bransje, men IFS var totalt overlegen både når det gjaldt vellykkede implementeringsprosjekt og erfaring fra vår bransje, sier Raimo Anjala, CFO i Teknos. IFS Applications har dyp funksjonalitet for prosessindustri generelt og fargeproduksjon spesielt. Gjennom å velge ett standardsystem med en stor kundebase i bransjen drar vi nytte av fortsatt utvikling av ny bransjespesifikk funksjonalitet såvel som innovativ teknologi-utvikling.

Prosessindustrien er en av IFS’ syv utvalgte bransjer. IFS tilbyr bransjespesifikk funksjonalitet for fargeproduksjon, nærings- og nytelsesindustrien, kjemiindustri, papir- og masseindustri samt metallindustri. IFS Applications for kjemiindustri håndterer samtlige viktige forretningsprosesser som batchbalansering, resepthåntering, kvalitetssikring og prognostisering. Forretningssystemet inneholder også en komplett løsning for håndtering av anleggs- og produktslivssyklus. Blant IFS’ kunder i kjemiindustrien finnes DuPont, Jotun, Dyrup, Flint Group, Willamette Valley Company, Akzo Nobel og Becker Industrial Coatings.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer