30. November 2010

Nye tider krever nye løsninger for kontraktørene i oljebransjen

IFS tar kontraktørenes utfordringer på alvor og lanserer ”EPCI Toolkit” (Engineering, Procurement, Construction, Installation) som er et standardisert og fleksibelt verktøy som gir full kontroll over prosjekter i alle størrelser – noe de fleste kontraktører ikke får med sine eksisterende løsninger. Verktøyet kan enkelt integreres med alle typer forretningssystem.

Den nye verktøyet, ”EPCI Toolkit”, gir systemstøtte for alle operative prosesser i EPCI-prosjektet, inkludert prosjekt, engineering, materialstyring og jobsetting. Verktøyet leveres i et moderne, web-basert brukergrensesnitt med fleksible løsninger for datautveksling basert på ulike standarder.

Til tross for at de fleste kontraktører i dag enten har fragmenterte IT løsninger, egenutviklede system eller standard forretningssystem for virksomheten, er det mange som opplever manglende systemstøtte for de operative EPCI prosessene. Samtidig er bransjen under nytt press ettersom de store prosjektene blir færre. Mange selskaper har tilpasset sine systemer nettopp gigant-prosjektene, og nå må prosedyrer og metoder endres til å støtte modifikasjonsoppdrag og mindre prosjekt.

Bransjen opplever imidlertid nye muligheter i form av Internasjonale prosjekt nå da aktiviteten synker på norsk sokkel. Fleksibilitet for å tilpasse nye standarder og metoder hos nye operatører er imidlertid essensielt for å kunne håndtere globale prosjekt sikkert og effektivt. IFS, som lenge har tilbudt systemstøtte mot NORSOK, inkluderer i løpet av våren også ISO 15926 i porteføljen av standarder som støttes av EPCI Toolkit.

Miljøkrav er også høyt på bransjens agenda og IFS har derfor utviklet det hel integrerte Eco-footprint Management, som identifiserer, analyserer og dokumenterer en virksomhets miljøpåvirkning, de tiltak som iverksettes for å redusere miljøpåvirkning og resultater som oppnås. Dette kompletterer EPCI-løsningen – for de virksomheter som har egen fabrikasjon.

— Vårt fleksible engineeringsregister har fått en fantastisk mottagelse i markedet. Her kan man i ett og samme system fastslå prosjektets status på tvers av disipliner og se hvordan endringer flytter seg fra en disiplin til en annen. Når vi nå også inkluderer prosjektstyring, dokumentstyring og støtte for fabrikasjon, installasjon og idriftssetning, har vi en sterk EPCI Toolkit for større EPCI-kontraktører som ønsker et nytt og moderne IT-system uten å måtte kaste ut eksisterende forretningssystemer for økonomi og HR. Deler av løsningen kan også brukes av operatører som ønsker å få bedre styring på sine større modifikasjonskontrakter, sier Carl-Magnus Adamsson, Direktør Oil & Gas i IFS Scandinavia.

— Vi har satset sterkt på å utvikle en løsning som er unik hva gjelder målrettet og fleksibel støtte for EPCI prosjekt. Henvendelser fra olje- og gassvirksomheter som ønsker å inkludere hele eller deler av vår løsning i sine eksisterende forretningssystem viser at dette er mangelvare hos konkurrentene. Uansett, det er enkelt å integrere vår EPCI Toolkit ettersom IFS Applications er bygget på åpen, SOA-basert arkitektur, fortsetter han.

IFS har et strategisk fokus på leverandørene til Olje og Gass industrien og har gjennom mange år levert løsninger til denne bransjen. IFS tilbyr en komplett, integrert bransjeløsning som håndterer hele prosjektets livssyklus fra engineering, prosjektstyring, innkjøp, materialstyring og fabrikasjon til installasjon og etter marked/service. Blant kundene på norsk og britisk sokkel er Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Dresser-Rand, Yantai Raffles, STX Norway Offshore, SeaDrill, Seawell, NCA, APL, Hertel, Bergen Group Rosenberg, Hamworthy Gas Systems, RR Offshore, Rotary Engineering, Harland and Wolff, ShawCor, og Shedden Uhde.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, oil&gas, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer