9. February 2009

Sørco velger IFS Applications

Sørco AS, som er blant Norges største, uavhengige leverandører av modifikasjonsprosjekt i oIje- og gassindustrien, har valgt IFS Applications for å posisjonere seg som leverandør av større leveranseprosjekt. Kontrakten med IFS inkluderer både lisenser og konsulenttjenester.

Prosjektorienterte Sørco AS, med hovedkvarter i Norge og datterselskap i Polen, operer på norsk sokkel med kjernekompetanse innen design og prosjektledelse. Selskapet har spesialisert seg innenfor modifikasjoner av operative olje- og gassinstallasjoner.

Sørco har vokst fra å være en leverandør av engineeringtjenester til å levere store og komplette EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) prosjekter. Dette betyr blant annet høyere krav til kontroll med de fem nøkkel-elementene innen prosjektstyring; tid, risiko, kostnad, ressurser og budsjett.  

I tråd med denne strategien har Sørco anskaffet IFS/Engineering Register™ for å oppdatere og harmonisere selskapets IT-løsning for EPCI prosjekter. Implementeringsprosjektet startet i januar og vil være ferdig i juni.

“IFS er kjent i vår bransje som en erfaren leverandør som leverer bred engineeringsfunksjonalitet og standard integrasjonsverktøy, blant annet med et pre-konfigurert oppsett basert på NORSOK. Funksjonaliteten i IFS Engineering Register er omfattende og løsningen kan enkelt skaleres til å inkludere ytterligere EPCI funksjonalitet, som vi planlegger å implementere senere i 2009. Under salgsprosessen snakket vi med eksisterende kunder av IFS som alle har opplevd IFS som en kompetent partner med dyktige konsulenter og en løsning tilpasset vår bransje, sier Njål Selsvik, Vice President EPCIC i Sørco.”

Løsningen fra IFS omfatter et sett integrerte verktøy for å styre utstyr i prosjekter. Løsningen legger til rette for enkel navigasjon mellom ulike engineering strukturer i prosjektet, for eksempel fra et funksjons- eller lokasjonsperspektiv, og har effektiv funksjonalitet for å etablere og vedlikeholde prosjektinformasjon. Det er utviklet med tanke på å gi kontraktører, konsulenter og operatører nødvendig støtte for prosjektstyring med påfølgende dokumentasjon på så vel offshore- som landbaserte prosessanlegg.

IFS/Engineering Register støtter også prosessering, elektriske, instrumentelle og AEC/rørbasert engineering for hele livssyklusen til et prosjekt. Det kan benyttes ved både nye, store byggeprosjekt og ved modifikasjonsprosjekt. NORSOK Base Configuration er tilgjengelig for raske implementeringer. Løsningen blir master for all engineeringdata i et prosjekt og har standardverktøy for å importere og eksportere informasjon inn og ut av system.

“Vi fortsetter å styrke vår markedsposisjon innen olje- og gassindustrien med en løsning som er standardisert for denne bransjen,” sier Glenn Arnesen, Managing Director, IFS Scandinavia.

IFS har et strategisk fokus på prosjektorienterte virksomheter i ulike bransjer og har mer enn 300 kunder i dette segmentet.  

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2600 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,4 milliarder  i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer