11. September 2008

IFS viser fremtidens forretningssystem under Brukerforeningen IFS Applications konferanse på Gardermoen 11.-12. september

Brukerforeningen IFS Applications, de norske IFS-kundenes organisasjon, er først ute av i alt seks land som arrangerer lokal brukerkonferanser i år. IFS’ bidrag på konferansen er blant annet å vise hvilke initiativ selskapet nå tar når det gjelder innovasjon og utvikling av nye funksjoner i forretningssystemet.

IFS har brukerforeninger over hele verden, og i år vil det avholdes lokale konferanser i Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, USA og Finland. Det forventes totalt 1500 deltagere til konferansene, og den første avholdes i Norge 11.-12. september.  

IFS Aurora, IFS Applications’ nye brukergrensesnitt, ble lansert Oktober 2007 og genomgikk alfa-test sammen med kunder i mai i år. Testen var meget vellykket, og IFS begynner denne høsten å implementere IFS Aurora hos en håndfull kunder i Skandinavia og USA.

─ Økt fokus på produktivitet aktualiserer behovet for økt effektivitet og fleksibilitet, og betyr at IFS Aurora tilfører kundene økt konkurransekraft, sier Dan Matthews, CTO i IFS. Aurora er utviklet for kunne tilpasses den enkeltes måte å arbeide på. Økt brukervennlighet, kombinert med ny ergonomisk design, innebygget applikasjons-søk og integrert rich media vil forbedre brukerens samhandling med IFS Applications.  

Under konferansen vil Dan Matthews legge frem IFS’ planer for videre utvikling og innovasjon for IFS Applications.

─ Vi mener den økende innflytelsen fra ulike nettverk er blant de viktigste trendene i forretningslivet fremover. Med Enterprise 2.0 har bedrifter mulighet til å bygge opp egne nettverk basert på informasjon som allerede finnes i forretningssystemet, sier Matthews. Eksempelvis kan systemet identifisere hvilke personer som har samme rolle eller arbeider innenfor samme område i selskapet og på denne måten bidra til nye nettverk. Informasjon fra Wikis, eller blogger, kan også integreres i forretningssystemet, der disse er relevante. Eksempelvis kan en blogg om globale prosjekt utnyttes bedre om den finnes i et nettverk for prosjektledere som arbeider internasjonalt.

IFS lanserer det globale nettverket, openIFS, under konferansen. Nettverket er åpent for alle som bruker IFS Applications,og fungerer som et verktøy for informasjonsutveksling mellom individer. Nettverket omfatter alle typer brukere; fra prosesseiere og superbrukere til IT-sjefer og IFS ansatte. Den amerikanske brukerforeningen har allerede flyttet sitt nettverk til openIFS, og flere følger nå etter.

─ Markedets krav til forretningssystem endres stadig, og vårt system må til enhver tid svare på disse, sier Matthews. Skal vi ligge i forkant, må vi ha tett kontakt med kundene så vi kjenner deres individuelle behov. Vi vet at muligheten til å individualisere sitt grensesnitt etter ønsket arbeidsform forbedrer produktiviteten merkbart. Nå vil vi identifisere nye områder der vi kan tilføre kundene merverdi.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) ble grunnlagt I 1983. Selskapet utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på 7 hovedbransjer; fly og forsvar, energi og telekom, produksjonsbedrifter, prosessindustri, bilbransjen, handel og logistikk samt anlegg og service. Totalt har konsernet 2,600 ansatte og en omsetning på SEK 2,3 milliarder i 2007. 

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer