6. October 2008

Lockheed Martin øker bruken av IFS Applications for F-35 Joint Strike Fighter ALIS

Lockheed Martin har besluttet å øke bruken av IFS Applications for F-35 ALIS (Joint Strike Fighter Autonomic Logistic Information System) til å omfatte vedlikeholdsfunksjonene i ALIS.

IFS Applications benyttes allerede for logistikkhåndteringen innenfor ALIS. Kontrakten forventes formalisert, og systemet innført, i forbindelse med den tredje ”Low Rate Initial Production (LRPI)” kontrakten som i henhold til plan skal skje i 2010.

ALIS er en sømløs, innebygget løsning som integrerer og håndterer F-35 flyenes ytelse, bruk, konfigurasjon, planlagte oppgraderinger og vedlikehold, diagnose, prognose, service, status samt inngående statistikk om de ulike komponenter i flyet. Data om flyets tekniske status rapporteres automatisk under flyvning så bakkemannskapet kan forberede og dermed utføre vedlikehold og reparasjoner raskere.

I juli i år tegnet Lockheed Martin en kontrakt om bruk av IFS Applications som softwareplattform for JAMES Land (Joint Asset Management Engineering Solution) prosjektet i det britiske forsvaret. Med JAMES Land fordypes og breddes funksjonaliteten i JAMES1-løsningen gjennom å legge til komponenter for konstruksjon, datainnsamling, analyse og virksomhetsstyring for ombygging av materiell.

─ Vår posisjon som ledende leverandør av vedlikeholds- og logistikkløsninger for fly og forsvar styrkes i takt med økende samarbeid med forsvarsindustriens ledende aktører – som Lockheed Martin, sier Cindy Jaudon, administrerende direktør for IFS North America.

─ IFS har også suksess som leverandør av logistikk- og vedlikeholdsløsninger til forsvarsorganisasjoner i ulike land, eksempelvis leverer vi løsninger til US Air Force Expeditionary Combat Support System (ECSS). Vi har bygget denne posisjonen gjennom å satse på utvikling av bransjespesifikke løsninger, og gjennom å samarbeide nært med partnere som Lockheed Martin, legger hun til.

Lockheed Martin f-35 Lightning II er femte generasjon jagerfly som kombinerer stealth med overlydshastighet. Det er utviklet for å erstatte nåværende fly innen USAs flyvåpen, flåte og marine, og minst åtte av USAs allierte, deriblant Norge.

Fly- og forsvarsindustrien er en av bransjene IFS satser på. Konsernets globale kompetanse er samlet innenfor IFS Defence Ltd, som støtter kunder og partnere i å møte fremtidens krav gjennom å utvikle og innføre nye funksjoner stegvis, med begrenset risiko og lave kostnader. IFS Applications funksjonalitet for produksjon samt vedlikehold og service innen fly- og forsvarsindustrien kompletteres med IFS’ hel-integrerte løsninger for prosjektstyring og produktdatahåndtering (PDM). IFS har en ledende posisjon som leverandør av løsninger for
vedlikehold, håndtering av mobile enheter samt logistikkstyring innen fly- og forsvarsindustrien.

IFS kunder innen fly- og forsvar inkluderer det britiske, norske (FLO) og amerikanske forsvaret, samt Eurofigherkonsertiet. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre levererer IFS løsninger til produsenter som General Dynamics, Lockhead Martin, BAE SYSTEMS, Saab og GE Transportation.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer