16. October 2008

Seadrill oppgraderer og utvider bruken av IFS Applications

Seadrill Limited (Seadrill) har inngått avtale med IFS om oppgradering av IFS Applications til nyeste versjon samt utvidelse løsningen til nye områder. Avtalen omfatter konsulenttjenester og har en samlet verdi på ca SEK 12 millioner.

Seadrill har virksomhet i 14 land og opererer et større antall borerigger spredt over hele verden. Selskapet har vært kunde av IFS siden 2001 og har implementert IFS Applications med komponenter for innkjøp, materialadministrasjon, logistikk og vedlikehold. Oppgraderingen omfatter også Seadrill’s datterselskap Seawell.
IFS Applications benyttes på borefartøyene som opererer over store deler av kloden og ofte under tøffe klimatiske forhold.

─ IFS Applications er et godt og stabilt verktøy for effektivt å holde boreriggene i kontinuerlig operativ drift. Systemet understøtter våre arbeidsprosesser for drift, vedlikehold og materialadministrasjon på en rasjonell og effektiv måte. Med versjon 7.5 får vi tilgang til ny funksjonalitet for vår globale virksomhet. Høy grad av fleksibilitet og ny, bransjespesifikk funksjonalitet gjør dessuten den nye versjonen mer attraktiv for oss, blant annet fordi vi kan redusere antall tilpasninger betraktelig og nyttiggjøre oss ”best practice” fra IFS, sier Egil Hope, Fagansvarlig for vedlikeholdssystemer i Seadrill.

Da riggene ofte befinner seg i områder med dårlig eller ingen nettverklinje, må kommunikasjonen kjøres via satellitt til hoveddatabasen i Norge.

─ Vår virksomhet er praktisk talt i stadig bevegelse, og både teknisk og funksjonelt er vi avhengig av fleksible løsninger. IFS Applications 7.5 er bygget på en mer kompatibel SOA (Service Oriented Architecture) plattform, noe som vil gjøre det enklere for oss å gjøre endringer selv. I sum ser vi klare gevinster knyttet til oppgraderingen, og vi ser frem til å ta den nye løsningen i bruk i løpet av første halvår 2009, sier Hope.

─ Seadrill har hatt en sterk vekst de siste år og det har vært interessant å få være med Seadrill på denne reisen. Gjennom et nært samarbeid har våre dyktige konsulenter fokusert på å levere det Seadrill til enhver tid har hatt behov for. Denne kontrakten viser at vi har lykkes, og nå ser vi frem til fortsatt samarbeid med Seadrill, sier Glenn Arnesen, adm. dir. i IFS Scandinavia.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) ble grunnlagt I 1983. Selskapet utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA (Service Oriented Architecture) teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på 7 hovedbransjer; fly og forsvar, energi og telekom, produksjonsbedrifter, prosessindustri, bilbransjen, handel og logistikk samt anlegg og service. Totalt har konsernet 2600 ansatte og en omsetning på SEK 2,3 milliarder i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer